Menu
Rødt har vært samlet til landsmøte i Stavanger denne helgen. Foto: Carina Johansen / NTB

Dette ble vedtatt på Rødts landsmøte

Rødt har denne helgen hatt landsmøte i Stavanger for å vedta ny politikk. Her er noe av det partiet nå vil jobbe for:

Av NTB | 23.04.2023 15:14:01

Sosiale forhold: * Ja til å sende våpen til Ukraina.

* Fortsatt nei til havvind. Krefter i partiet ønsket en omkamp om dette standpunktet, men det ble nedstemt.

* Innføre et midlertidig tak på årlig husleieprisvekst på 2 prosent etter modell fra Danmark.

* Alle fremtidige boligprosjekter skal avsette et visst antall boliger som kommunen skal eie og forvalte uten profitt

* Lovendring som gjør det mulig for kommunene å regulere husleieprisene.

* Innføre forbud mot kraftkrevende kryptovalutavirksomhet.

* Stoppe all videre elektrifisering av sokkelen, også pågående prosjekter.

* Si opp 3. energimarkedspakke og forhandle unntak for vannkraft i EØS-avtalen. Og kreve veto mot 4. energimarkedspakke.

* Innføre en makspris for strøm for alt forbruk i Norge som gjenspeiler produksjonskostnaden for kraftproduksjonen.

* Innføre en lov mot matkasting. Loven bør blant annet påby mataktøren å arbeide for å forebygge matsvinn og iverksette tiltak som kan bidra til at mindre mat blir kastet, samt et pålegg om å donere overskuddsmat framfor å kaste den.

* Fjerne bruken av abortnemnder helt. Rødt vil arbeide aktivt sammen med kvinnebevegelsen for å få en ny og moderne abortlov.

* Et forslag om å endre vedtektene om representasjon på landsmøtene ble stemt ned. Dermed ble dagens ordning, som gir mer makt til de minste lokallagene, beholdt.

* Partileder Bjørnar Moxnes og nestleder Marie Sneve Martinussen ble gjenvalgt. Charlotte Therkelsen ble valgt som ny 2. nestleder, mens Reidar Strisland ble valgt som partisekretær.

(©NTB)

Flere nyheter: