Menu
Norske kunstgressbaner skal kartlegges. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB

Dette betyr statsbudsjettet for idretten

Millioner til full momskompensasjon, kartlegging av kunstgressbaner og en handlingsplan for å motvirke idrettsfattigdom kommer idretten til gode i statsbudsjettet.

Av NTB | 06.10.2023 10:42:32

Sport: Regjeringens presenterte sitt forslag til budsjett fredag.

Der fremgår det også at et knippe enkeltarrangementer ligger an til å få milliontilskudd til driften neste år. Det gjelder sykkelrittet Arctic Race of Norway (15 millioner), Ekstremsportveko på Voss (3 millioner) og Femundløpet i hundekjøring (2 millioner).

Femundløpet lå ikke inne med penger i fjorårets statsbudsjett, men fikk én million i revidert budsjett. Nå påplusses altså ytterligere én million.

Et annet stort hundekjørings-arrangement, Finnmarksløpet, lå inne med et tilskudd på én million kroner i revidert, men tilgodeses ikke med penger i forslag til budsjett for neste år.

Regjeringen vil videre øke tilskuddet til den olympiske bob- og akebanen på Lillehammer fra 3,2 til 3,4 millioner kroner, mens Vikersund Hoppsenter ligger inne med en økning fra 3,88 til 4,1 millioner kroner.

Forbudet er vedtatt med en overgangsperiode på åtte år, hvilket betyr at Fotball-Norge må bruken tiden mot 2031 til en solid omstilling.

– Norges Fotballforbund får nå midler til dette, og vi vil følge opp videre, sier kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery.

Fotballen har samtidig utfordret regjeringen på at det er behov for langt mer penger for å gjennomføre overgangen fra bruk av gummigranulat til et annet bærekraftig alternativ.

Det er rundt 2000 kunstgressbaner i Norge.

Målet er at økte kostnader ikke skal utgjøre en barriere mot at barn og unge kan delta i idrettsaktiviteter.

– Det er vondt at ikke alle barn og ungdommer får delta med venner i aktiviteter på fritiden. En tredel av barna som lever i familier med lav inntekt, lite utdanning og spinkelt nettverk, deltar ikke i faste fritidsaktiviteter. Det er for mange, og forskjellene bare øker. Nå må vi gjøre en skikkelig innsats for å snu utviklingen, sier kulturminister Jaffery.

– Full kompensasjon i denne ordningen bidrar til at lokale idrettslag kan investere i anlegg og med det legge til rette for mer idrettsaktivitet for barn og unge, sier kulturministeren.

Samtidig er det satt av 2,4 milliarder kroner til ordinær momskompensasjon for aktørene i frivilligheten på statsbudsjettet for 2024. I alt omfatter den ordningen rundt 22.000 frivillige lag og organisasjoner, de fleste av dem små, lokale lag og foreninger.

Idretten har ved flere anledninger tatt til orde for at ordningen med full momskompensasjon skal bli regelstyrt. Det vil fjerne usikkerheten rundt om det er satt av nok penger til ordningen.

Regjeringen vil derimot sette av 5,5 millioner kroner til en kartlegging rundt de flere tusen kunstgressbanene i landet. Det har sammenheng med at EU nylig la ned forbud mot gummigranulat som fyllmasse.

Regjeringen setter videre av ti millioner kroner til en handlingsplan rettet mot å øke deltakelsen i idretten. Den skal etter planen være ferdig våren 2024.

Regjeringen vil også sette av 89,8 millioner kroner ekstra til momskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg. Posten økes fra 300 til 389,8 millioner sammenlignet med fjoråret. Regjeringen legger opp til at det skal sikre full kompensasjon for alle godkjente søkere i 2024.

(©NTB)