Menu

Det er sendt ut farevarsel om flom

Store nedbørsmengder fører til fare for lokale oversvømmelser og erosjonsskader i bekker og mindre elver. Overvann kan forekomme i tettbygde områder.

Av Egil M Solberg | 19.02.2023 08:30:14

Flomvarsel: Det er sendt ut varsel om fare for flom på gult nivå og gjelder for perioden frem til mandag morgen klokken 07.

Vannføringen vil øke i små bekker og elver i løpet av søndag kveld og mandag morgen på grunn av mye nedbør og noe snøsmelting.

Dette kan føre til lokale oversvømmelser og erosjonsskader.

Årsaken er at det ventes mye nedbør, som vil komme som regn opp til ca 1000 moh, i løpet av søndag kveld og natt til mandag.

Flere nyheter: