Menu
– Jeg tar tingrettens kjennelse til etterretning. Jeg er likevel ikke enig i tingrettens vurderinger og konklusjon, og vil derfor anke saken til lagmannsretten, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide. Foto: Javad Parsa / NTB

Departementet anker kjennelsen om å stanse lisensjakt i ulvesonen

Klima- og miljødepartementet har besluttet å anke Oslo tingretts kjennelse om å forby lisensfelling av ulver i grenserevirer.

Av NTB | 13.01.2023 20:34:12

Vær: Oslo tingrett opprettholdt fredag kjennelsen om at Klima- og miljødepartementet forbys å iverksette vedtaket fra før jul om felling av ulver i revirene Juvberget, Kockohonka og Ulvåa.

– Jeg tar tingrettens kjennelse til etterretning. Jeg er likevel ikke enig i tingrettens vurderinger og konklusjon, og vil derfor anke saken til lagmannsretten, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide i en pressemelding.

En uke etter vedtaket besluttet Oslo tingrett å stanse lisensfellingen av ulv innenfor ulvesonen inntil videre. Departementet ba da om et rettsmøte, og muntlige forhandlinger ble holdt mandag denne uka. Fredag var tingrettens avgjørelse klar:

– Staten ved Klima- og miljødepartementet forbys å iverksette vedtak av 20. desember 2022 om felling av ulver på norsk side i revirene Juvberget, Kockohonka og Ulvåa, skriver Oslo tingrett i kjennelsen.

Forbudet gjelder «inntil rettskraftig avgjørelse om vedtakets gyldighet foreligger».

– Retten legger til grunn for sin vurdering at ulovlig felling av hele revirer av en i utgangspunktet totalfredet og også truet dyreart utgjør en vesentlig skade eller ulempe for naturmangfoldet, skriver tingrettsdommer Helge Johannessen i kjennelsen.

Statsråden håper nå på en rask behandling i Borgarting lagmannsrett.

– Lisensfellingsperioden for ulv varer til og med 15. februar. Jeg håper derfor at lagmannsretten vil behandle anken raskt, slik at saken kan få en avklaring mens det fremdeles er tid til å gjennomføre lisensfelling, sier Eide.

– Kjennelsen fra tingretten sender et viktig signal som staten ikke lenger kan se bort fra. Rettsvesenet har de siste årene avgitt flere domsavsigelser som slår fast at måten vi forvalter ulv på her i Norge, er ulovlig. Det er på tide at regjeringen tar dette innover seg, sier generalsekretær Karoline Andaur i WWF Verdens naturfond.

Uttalelsen kommer i en felles pressemelding fra de tre aktørene.

Departementet vedtok 20. desember i fjor lisensfelling av ulvene i de tre grenserevirene. Tre dager senere begjærte NOAH – for dyrs rettigheter, WWF Verdens naturfond og Foreningen våre rovdyr midlertidig forføyning med krav om utsettelse av vedtaket.

Rovviltnemndene åpnet i fjor høst for å felle 21 ulver i ulvesonen, noe de tre dyrevernsorganisasjonene altså ville stanse.

Staten ved Klima- og miljødepartementet har Utmarkskommunenes Sammenslutning som partshjelp i striden. Sammen er de dømt til å betale 600.000 kroner i sakskostnader til de tre dyrevernsorganisasjonene.

Flere nyheter: