Menu
Foto: Terje Pedersen / NTB

Dempet optimisme blant virksomhetene i Rogaland

Virksomhetene i Rogaland tror de kommer til å ansette flere det neste året. Likevel viser årets bedriftsundersøkelse en mer avdempet optimisme sammenlignet med i fjor.

Av Egil M Solberg | 07.05.2024 08:19:54

Arbeidsmarked: — Dette kan være et tidlig tegn på nedkjøling i et ellers varmt arbeidsmarked, sier direktør i NAV Rogaland, Merethe P. Haftorsen.

Ifølge NAV Rogaland sin årlige bedriftsundersøkelse er det flere arbeidsgivere som forventer økning i antall ansatte, enn som forventer en reduksjon.

De fleste virksomhetene forventer likevel å ha omtrent like mange ansatte som i dag.

Samtidig viser undersøkelsen at virksomhetene mangler totalt 5 028 personer. Dette er en økning på ca. 300 personer sammenlignet med i fjor, men noe lavere enn i 2022.

Kun Oslo og Vestland har større mangel på arbeidskraft enn Rogaland.

Andelen bedrifter som melder om rekrutteringsutfordringer har derimot gått litt ned, og gjelder nå hver femte virksomhet.

Færre virksomheter forventer økning i antall ansatte

I løpet av det neste året forventer 18 prosent av virksomhetene i Rogaland flere ansatte. 73 prosent forventer like mange ansatte som i dag, og 9 prosent forventer færre ansatte.

Andelen bedrifter som forventer like mange ansatte de neste 12 månedene er høyere i år enn i fjor.

— Optimismen knyttet til ansettelser er på et lavere nivå sammenlignet med tidligere år, sier Merethe P. Haftorsen.

Nettoforventningen (andel bedrifter som forventer oppgang, minus andel som forventer nedgang i antall ansatte) i år er på 9 prosent. Dette er lavere enn våren 2023, da nettoforventningen var på 14 prosent.

Størst nettoforventning er det innen bergverksdrift og utvinning (43 prosent), informasjon og kommunikasjon (36 prosent) og industri (33 prosent).

— Høy aktivitet i olje- og gassektoren gjør at det også i år er veldig høy nettoforventning i antall ansatte innen bergverksdrift og utvinning, forklarer Haftorsen.

Finansierings- og forsikringsvirksomhet, og varehandel og motorvognreparasjoner har en nettoforventning på 0 prosent.

Jordbruk, skogbruk og fiske er den eneste næringsgruppen i undersøkelsen med en negativ nettoforventning, på -4 prosent. I denne næringen forventer 96 prosent av respondentene like mange ansatte som i dag.

Flere nyheter: