Menu
ILLUSTRASJON: HOLON HAUGESUND

Bygger høyhus på kaien

Karmsund Havn IKS og Caiano Eiendom vil bygge høyhus til en halv milliard kroner på Garpaskjærkaien.

Av Egil M Solberg | 15.05.2023 21:38:18

Byggeplaner: Planen er å ha et høyhus ytterst på Garpaskjærkaien ved innseilingen til Smedasundet klart til bruk om bare fire år, skriver Haugesunds avis.

Det er Garpeskjær Eiendom AS (eid 50/50 av Karmsund Havn IKS og Caiano Eiendom) som nå setter i gang prosessen med å få realisert planene.

Høyhuset vil få mellom 4 og 500 kontorarbeidsplasser og eget møteromssenter med auditorium som kan leies, skriver avisa.

I skissen av bygget, som er utarbeidet av Holon Haugesund, er det tegnet inn et parkområde mot sør og en strandsone mot nord.

Parkeringsplasser til de ansatte vil ifølge avisa bli bygget i en underjordisk, eller i dette tilfellet, undersjøisk, parkeringskjeller.

Flere nyheter: