Menu
Rådhuset på Svortland i Bømlo kommune. FOTO: Privat.

Bygda brøler: Langevåg omsorgsenter flyttes nordover

Langevåg på Bømlo er i opprør etter at politikerne har vedtatt å flytte Langevåg omsorgsenter nordover til Svortland (tidligere Bremnes).

Av Egil M Solberg | 19.06.2024 12:17:29

Samfunn: Bygdafolk er fortvilet over beslutningen og mener at omsorgsenteret, som er et velfungerende og høyt verdsatt tilbud, bør bli værende på Langevåg.

Omsorgsenteret betjener en stor del av Bømlos innbyggere, og mange av de eldre som bor der føler seg trygge og ivaretatt i sitt kjente og kjære Langevåg. De har nærhet til familie og venner, og omsorgsenteret er en viktig del av lokalsamfunnet.

Flertallet av politikerne, som alle er fra nordre Bømlo, stemte for flyttingen. Dette har skapt stor frustrasjon og sinne i Langevåg, og mange spør seg om det er mulig å omgjøre vedtaket.

– Vi har et veldrevet omsorgsenter her på Langevåg som alle er fornøyde med, sier Sigve Gerhard, en av innbyggerne som er imot flyttingen.

– Det er helt meningsløst å flytte det til Svortland, som ligger mye lenger unna for de fleste av oss, sier han.

Gerhard og mange andre ber nå om at politikerne revurderer sin beslutning. De håper at Statsforvalteren i Vestland kan gripe inn og legge inn føringer for å stoppe flyttingen.

– Vi har ikke gitt opp håpet. Vi skal fortsette å kjempe for at Langevåg Omsorgsenter skal få bli værende der det hører hjemme, sier han.

Det er uklart hva som vil skje videre i saken. Politikerne har foreløpig ikke vist noen tegn til å ville omgjøre vedtaket.

Flere nyheter: