Menu
Kollektivtransporten i Rogaland har allerede lovet et helt og holdent fossilfritt transporttilbud innen 2024. De skal over til organisk HVO-diesel, hybrid-drift og helelektriske kjøretøy i løpet av de neste årene. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

Bybusser kan få krav om nullutslipp allerede neste år

Samferdselsdepartementet ber om offentlig høring om hvorvidt krav til nullutslipp eller biogass på bybusser skal bli gjeldende fra 2024.

Av NTB | 03.07.2023 08:02:59

Økonomi og næringsliv: Statens vegvesen skal gjennomføre høringsrunden om framskynding av kravet ett år.

– En fremskyndelse av kravet til nullutslipp eller biogass for bybuss fra 2025 til 2024 vil gi utslippsreduksjoner, bidra til fortsatt teknologiutvikling og øke etterspørselen etter ladestruktur, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård i en pressemelding.

Dette er det neste i regjeringens rekke av krav til nullutslipp for offentlige anskaffelser av kjøretøy. På høring i disse dager er også lignende krav for ferjer og hurtigbåter.

For hver dieselbuss som byttes ut med en elektrisk buss vil CO2-utslippet reduseres med om lag 50 tonn CO2 per år, viser tallene fra departementet. I dag er 11 prosent av bybussene i Norge elektriske.

– Det er viktig at det offentlige går foran og stiller strengere krav til miljøvennlige anskaffelser i transportsektoren, slik at vi reduserer utslippene fra transportsektoren, sier Nygård.

(©NTB)

Flere nyheter: