Menu
Anders Behring Breivik på vei ut fra rettssalen i Ringerike fengsel under Oslo tingretts behandling av saken som gjelder hans soningsforhold og hans rettigheter etter Den Europeiske Menneskerettighetskonvensjonen. Breivik, som nå kaller seg Fjotolf Hansen, ble året etter terrorangrepene mot Oslo og Utøya 22. juli 2011, dømt til 21 års forvaring med en minstetid på 10 år. 77 mennesker mistet livet i angrepene. Foto: Terje Pedersen POOL / NTB

Breivik tapte saken om soningsforholdene i tingretten – får ny mulighet i lagmannsretten

Terrordømte Anders Behring Breivik (45) tapte søksmålet om soningsforholdene mot staten i tingretten. Nå slipper lagmannsretten gjennom saken til ankebehandling.

Av NTB | 27.05.2024 19:53:13

Kriminalitet og rettsvesen: Det ble klart i et planleggingsmøte i Borgarting lagmannsrett mandag. Det bekrefter både Regjeringsadvokaten og Breiviks advokat Øystein Storrvik til Aftenposten mandag kveld.

I sin dom i februar ga Oslo tingrett ikke Breivik medhold i at staten bryter menneskerettighetene på grunn av soningsforholdene hans.

– Vi er skuffet over resultatet og vil anke dommen, sa Breivik advokat Øysten Storrvik til NTB etter at dommen ble offentlig.

Tingrettens konklusjon om å frifinne staten kom etter at det ble avholdt rettssak inne i Ringerike fengsel og under omfattende vakthold i januar.

Det var andre gang at Breivik saksøkte staten for brudd på menneskerettighetene i forbindelse med soningen av forvaringsstraffen fra 2012.

Han soner på en egen spesialavdeling i fengselet, uten daglig samvær med andre innsatte og med bare nøye utvalgte besøk ut over omgangen med betjentene.

Oslo tingrett mente derimot at fengselet gjør det som er nødvendig, både for å beskytte Breivik fra andre innsatte og for å verne samfunnet for at Breivik kan inspirere andre til vold.

Breivik, som nå kaller seg Fjotolf Hansen, ble året etter terrorangrepene mot Oslo og Utøya 22. juli 2011, dømt til 21 års forvaring med en minstetid på 10 år. 77 mennesker mistet livet i angrepene.

(©NTB)

Flere nyheter: