Menu
Israel bryter folkeretten med sin krigføring på Gazastripen, og israelske ledere kan måtte komme til å svare for krigsforbrytelser, sier utenriksminister Espen Barth Eide. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Bred enighet på Stortinget om at Israel bryter folkeretten

Partiene på Stortinget, med unntak av Frp og KrF, deler regjeringens syn på at Israel bryter folkeretten. Men SV og Rødt er alene om å etterlyse straffetiltak.

Av NTB | 09.11.2023 06:39:50

Krig og konflikter: Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) har begge slått fast at Israels krigføring på Gazastripen er et brudd på folkeretten.

Høyre, V, Sp, SV og Rødt deler den oppfatningen, men er uenige i spørsmålet om det bør få følger for Norges forhold til Israel.

Solberg-regjeringen besluttet i 2019 å «legge til rette for styrket forsknings- og utviklingssamarbeid, handel, turisme og kulturutveksling med Israel».

Dette er også en uttalt ambisjon for den nåværende regjeringen, slo Norges ambassade i Tel Aviv fast senest i mai i år.

– Grove brudd på humanitærrettens forpliktelser til å beskytte sivile kan potensielt medføre individuelt straffansvar for krigsforbrytelser, sier han til NTB.

– Norge ser meget alvorlig på internasjonale forbrytelser, og vår holdning er at disse alltid skal straffeforfølges. Om en krigsforbrytelse er begått, er et spørsmål for en kompetent domstol, legger han til.

– Israel har rett til å forsvare seg mot terroren fra Hamas, men må følge krigens folkerett som blant annet setter krav om å beskytte sivile, skille mellom sivile og militære mål og om forholdsmessighet. De reglene brytes nå, sier hun til NTB.

– Spørsmålet om krigsforbrytelser har funnet sted, er prinsipielt et juridisk spørsmål som avgjøres av domstolene, mener Søreide.

– Det vi nå ser, er grove brudd på krigens folkerett, også kalt humanitærretten, sier hun.

– Det er ikke proporsjonalt å drepe over hundre sivile i en flyktningleir for å prøva å ta én Hamas-leder. Det er ikke å skjerme sivile mål når sykehus og skoler blir bombet gang på gang, sier Fiskaa.

– Så må uavhengige eksperter etterforske og vurdere hver enkelt hendelse. Derfor har SV tidligere tatt til orde for at Norge må støtte opp om Den internasjonale straffedomstolen ICCs arbeid, legger hun til.

– Venstre mener at Israel bryter krigens folkerett, men det er opp til ICC å avgjøre og holde de skyldige ansvarlige for konkrete krigsforbrytelser som er begått, sier hun.

KrFs utenrikspolitiske talsperson Dag-Inge Ulstein mener politikere bør være forsiktige med å trekke konklusjoner.

– Israel har et klart ansvar om å skåne sivile, men hvorvidt deler av det som skjer nå er krigsforbrytelser, er noe en domstol bør fastslå i ettertid og ikke noe politikere kan synse om, sier han.

– Det vil være basert på komplekse bevisvurderinger som verken norske myndigheter kan eller skal foreta, sier hun.

– Regjeringen har allerede sagt at Norge kan stille med kapasitet knyttet til en eventuell etterforskning av krigsforbrytelser i Gaza og Israel dersom det er ønskelig, sier Arnstad.

– Om et angrep som rammer sivile er en krigsforbrytelse eller ikke, avgjøres av proporsjonalitetsprinsippet, sier han.

– Etter vårt syn har Israel for lengst brutt dette prinsippet når 10.000 palestinere er drept i det massive bombardementet av et av verdens tettest befolkede områder der hjelp ikke slippes inn og skadde ikke slippes ut.

– Denne kollektive avstraffelsen av Gazas sivilbefolkning er en krigsforbrytelse, mener Moxnes.

– Det er langt fra sikkert at Israel har brutt folkeretten, og det står lite respekt av statsminister Jonas Gahr Større som er bastant i et spørsmål som potensielt kan få mange følgekonsekvenser, sier han.

– Det er å håpe at statsministeren og utenriksministeren toner ned retorikken, sier Tybring-Gjedde, som mener Norge nå bør vise solidaritet og øke samarbeidet med Israel.

– Ikke straffe landet for å gjøre noe som er helt nødvendig for å bevare sin egen sikkerhet, sier han.

– Norge har ikke tradisjon for å innføre egne sanksjoner mot andre stater, og regjeringen har heller ikke hjemmel til dette i sanksjonsloven, sier han.

– Vår holdning er at sanksjoner og restriktive tiltak er mest effektive når disse har bred internasjonal støtte, sier utenriksministeren.

Han konstaterer at verken FNs sikkerhetsråd eller EU har vedtatt straffetiltak mot Israel.

– Det er viktig at regjeringen opprettholder en konstruktiv dialog med Israel om konflikten. Det er i norsk interesse å ha et velfungerende samarbeid med landene i Midtøsten, sier hun.

KrF ser heller ikke noe umiddelbart behov for å endre politikk overfor Israel.

– Dette er ikke riktig tidspunkt å endre, sier Ulstein.

Moxnes reagerer på at regjeringen fastholder målet om å trappe opp samarbeidet med landet.

– Det er svært underlig, mener han.

– Å bidra til å opprettholde internasjonal rettsorden og styrke folkeretten burde vært en hovedlinje i norsk utenrikspolitikk. Å premiere okkupasjon og brudd på folkeretten er det motsatte, sier Moxnes.

– Brudd på internasjonale regler må få samme konsekvenser uavhengig av hvem som står bak. Derfor er det nødvendig med sanksjoner, sier Fiskaa.

– Dette handler om en vestlig dobbeltmoral der Israel som en nær alliert av USA skjermes for straffetiltak som ville rammet andre land som står for lignende folkerettsbrudd, sier Moxnes.

– Denne dobbeltmoralen er svært farlig for den internasjonale rettsorden fordi den får vestlige land til å framstå som hyklere når vi snakker om respekt for folkeretten, sier han.

Barth Eide understreker at israelske ledere kan komme til å måtte svare for krigsforbrytelser som følge av angrepene mot Gazastripen.

Høyres Ine Eriksen Søreide, som er leder i utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget, er også klar på at Israel bryter folkeretten.

SVs utenrikspolitiske talsperson Ingrid Fiskaa deler også dette synet.

Venstre-leder Guri Melbye er enig.

Det samme mener Senterpartiets utenrikspolitiske talsperson Marit Arnstad.

Rødts Bjørnar Moxnes mener det for lengst kan fastslås at Israel begår krigsforbrytelser.

Frps utenrikspolitiske talsperson Christian Tybring-Gjedde ser helt annerledes på Israels krigføring.

Norske straffetiltak mot Israel er ikke et tema, understreker Espen Barth Eide.

Søreide mener heller ikke at Israels krigføring bør få følger for Norges forhold til landet.

– Vi har, og vi ønsker å ha et bredt samarbeid med Israel. Diplomati, dialog og tillitsbygging er viktigere enn noensinne i den situasjonen vi står i nå, mener Barth Eide.

Både Rødt og SV mener Norge bør innføre straffetiltak mot Israel.

(©NTB)

Flere nyheter: