Menu
Mattilsynet har gjennomført en omfattende undersøkelse for å kartlegge hvordan norske griser har det. Grisene på bildet er ikke tilknyttet Mattilsynets undersøkelser. Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB

Borch krever tiltak hos svinenæringen etter avdekking av nye regelbrudd

Mattilsynet avdekket regelbrudd i over halvparten av svinebesetningene de besøkte i uanmeldte tilsyn, viser en ny rapport. – Ikke godt nok, sier landbruksministeren.

Av NTB | 17.01.2023 18:06:23

Kuriosa og kjendiser: Rapporten Nasjonal tilsynskampanje om velferd for svin 2021-2022, hvor målet har vært å undersøke hvordan norske griser har det, ble lagt fram av Mattilsynet tirsdag.

Mattilsynet besøkte 582 svinebesetninger, og én av fire brøt reglene for behandling av skadde og syke dyr.

– Dette er ikke godt nok. Det er dyreholders ansvar å sørge for god velferd for grisene. For å sikre en varig god bedring i svinenæringa, må hele nettverket rundt dyreholder bidra, sier administrerende direktør Ingunn Midttun Godal i Mattilsynet i en pressemelding.

– Rapporten avdekker at det er regelbrudd i mer enn 50 prosent av besetningene, og det er ikke godt nok. De fleste regelbruddene gjelder rotemateriale eller strø, og her er næringens tydelige respons at dette er det fullt mulig å gjøre noe med. Det forventer jeg derfor at næringa tar tak i, sier hun til NTB.

Borch mener det er bra å se at det ikke er funnet regelbrudd ved veterinærers legemiddelbruk knyttet til kastrering av gris. Hun sier videre at alle sjekkpunktene i kampanjen fortsatt vil bli fulgt opp kontinuerlig gjennom dyrevelferdsprogrammet for svin.

– Det er alltid bedre å forebygge enn å reparere, og dette er allerede satt i system. Kunnskapen vi får gjennom denne tilsynskampanjen, skal vi bruke godt. Materialet vil bli viktig i arbeidet med dyrevelferdsmeldingen, sier landbruksministeren.

Hun legger samtidig til at det er dyreholderen som har ansvaret for velferden til dyrene sine, og at det er et helt grunnleggende og viktig prinsipp.

Andelen med lavest regelbrudd var Region øst, med 34 prosent. Regionen omfatter deler av Viken (Buskerud), Innlandet, Telemark og Vestfold.

– I besetningene hvor det ble avdekket regelbrudd, var det vanligst med brudd som angikk ett eller to sjekkpunkter. Det var få besetninger som hadde brudd på mange sjekkpunkter, skriver tilsynet.

Cirka én av tre oppfylte ikke kravene til rotemateriale, og cirka én av fire oppfylte ikke kravene til strø.

– Vi ser at dyrevelferden på landsbasis kan få et viktig løft hvis kravene til rotemateriale og strø etterleves, sier Godal.

Konklusjonen er at alle 121 veterinærer som fikk tilsyn, brukte dette.

– Dette resultatet er vi svært fornøyd med, og det er helt i tråd med det vi forventer av veterinærer som driver praksis i Norge. Dette er et vanlig inngrep i svineproduksjon, og det er derfor svært viktig at det gjøres på en måte som sikrer dyrevelferden til smågrisene, sier Godal.

– Det vi ser her er at selv minimumskrav brytes. Næringen har sviktet totalt. Det er behov for et helt nytt regelverk som tar utgangspunkt i grisens behov og sikrer dyrene plass og aktivitet. Med et mer dyrevennlig regelverk blir det lettere for bonden å gjøre rett, sier kommunikasjonsleder Live Kleveland i Dyrevernalliansen.

– Funnene viser at koteletten din sannsynligvis kommer fra en gård som bryter dyrevelferdsloven. Velg en annen middag, sier hun.

Landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp) forventer at svinenæringen nå tar grep.

Andelen regelbrudd var høyest i regionen Stor-Oslo, hvor tilsynet fant regelbrudd på 69 prosent av de inspiserte besetningene. Denne regionen omfatter Oslo, samt Asker, Bærum, Romerike og Østfold.

De to vanligste regelbruddene var altså at det ikke ble gitt nok strø og rotemateriale, noe som er viktig for grisenes velferd.

Tilsynet har også undersøkt om veterinærer som kastrerer smågris, har brukt bedøvelse og smertestillende.

Dyrevernalliansen kommer med knallhard kritikk mot næringen og mener at Stortinget må gripe inn.

Flere nyheter: