Menu
Boligprisene falt med 0,9 prosent i desember. Foto: Frederik Ringnes / NTB

Boligprisene økte litt i 2023 – men i virkeligheten er det blitt billigere

Gjennom 2023 steg boligprisene i Norge med 0,5 prosent. Men med høy prisvekst i resten av samfunnet, betyr det også at boligprisene reelt sett falt.

Av NTB | 04.01.2024 12:19:59

Økonomi og næringsliv: Boligprisene sank med 0,9 prosent fra november til desember, viser tall fra Eiendom Norge. Korrigert for sesongvariasjoner steg boligprisene med 0,2 prosent.

– Med en vekst i konsumprisene i 2023 på mellom 4 og 5 prosent innebærer dette at bolig reelt sett har blitt billigere, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge i en pressemelding.

Flere analytikere peker også på dette.

– I motsetning til prisnivået generelt, er prisveksten omtrent null for boliger, sier sjeføkonom Kyrre M. Knudsen i Sparebank 1 SR-Bank til NTB.

Konsumprisindeksen fra SSB viser en prisvekst på 4,8 prosent fra november 2022 til november 2023. Lønnsveksten lå også godt over 0,5 prosent.

– Rett før jul la vi fram vår prognose for boligprisene i år, og vi venter en god vekst på 4 prosent gjennom 2024. Dette innebærer at vi også i år vil oppleve den såkalte januareffekten i boligmarkedet med en sterk oppgang i boligprisene i årets første måned. Vi tror det skal mye til for å rokke ved dette mønsteret, sier Lauridsen.

Nordea er mindre optimistiske enn Eiendom Norge. De anslår en prisvekst i 2024 på 0,2 prosent.

– Vi ser at kunder som er på boligjakt, bruker lengre tid på å kjøpe, da de er mer selektive og mer forsiktige i budrunder. Det er kjøpers marked, og flere har nå som mål om å gjøre et «kupp», sier leder for personmarked Randi Marjamaa.

Til sammenligning falt de med 3,4 prosent i Porsgrunn/Skien, og det var også merkbar nedgang i Bodø med Fauske og Tromsø.

Det er stor forskjell mellom markedene for brukte og nye boliger for tiden. Det er trangt i byggebransjen, og det bygges lite nye boliger. Det presser prisene.

– Vår store bekymring fremover er ikke knyttet bruktboligmarkedet, men til nyboligmarkedet. Konsekvensene av salgssvikten i nyboligmarkedet vil vi først se i 2025 og 2026, da det vil bli ferdigstilt historisk få nye boliger i Norge, sier Lauridsen.

Gjennomsnittsprisen for en bolig i Norge lå like over 4,2 millioner kroner ved utgangen av desember. Det ble solgt 3018 boliger i Norge i desember, mot 3034 i desember 2022. Til sammen ble det solgt 90.732 boliger i Norge i 2023, som er 0,8 prosent færre enn i 2022.

Sesongjustert var prisveksten høyest i Asker og Bærum, med en økning på 2 prosent. I 2023 som helhet steg prisene med henholdsvis 5,4 og 5,3 prosent i Stavanger og omegn og Kristiansand.

Flere nyheter: