Menu
Eiendom Norges ferske tall viser at boligprisene har steget med 0,9 prosent i mai, og 8,2 prosent totalt i 2024. Foto: Cornelius Poppe / NTB

Boligprisene fortsetter å stige

Boligprisene i Norge steg med 0,9 prosent i mai, viser tall fra Eiendom Norge. Prisutviklingen så langt er sterkere enn ventet.

Av NTB | 05.06.2024 11:33:05

Økonomi og næringsliv: Justert for sesongvariasjoner var økningen i mai på 0,6 prosent.

– Det er fortsatt krutt i boligmarkedet og så langt i 2024 har boligprisene steget med hele 8,2 prosent. Det mer enn på samme tid i både 2022 og 2023 – to år med sterk oppgang i boligprisene i årets første fem måneder, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge.

Så langt i år har boligprisene steget med 8,2 prosent.

– Boligprisutviklingen hittil i 2024 er langt sterkere enn det vi så for oss ved inngangen til året, og sett i ettertid overvurderte vi renteøkningenes og undervurderte lønnsøkningenes virkning på boligprisene, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge.

Gjennomsnittsprisen for en bolig i Norge var ved utgangen av mai på 4.786.495 kroner, og den gjennomsnittlige omsetningstiden var i løpet av måneden på 44 dager. Det er ned fra 54 dager i april.

– Jeg synes det er misvisende å kalle dette krutt. Det er verdt å merke seg boligprisene har vært nær paddeflate de siste 12 månedene. Det har vært 1,1 prosent oppgang, mens inflasjonen har vært 4 prosent. Jeg synes derfor prisene er mer paddeflate enn kruttsterke, skriver han i en kommentar til NTB.

Han mener tvert imot at tallene viser at kjøperne er forsiktige, og mener at det bare er Stavanger som har hatt realpris-oppgang.

– Alle andre steder er det realpris-nedgang, legger han til.

I motsatt ende finner man Kristiansand og omegn med en oppgang på 0,5 prosent.

Når det gjelder vekst i 2024, er det Bergen som har gått mest opp. Der har prisene steget med 11 prosent siden starten av året. Svakest utvikling har det vært i Bodø med Fauske med en oppgang på 5 prosent.

– Hittil i år har det vært en sterk oppgang i boligprisene i alle områder, og Bergen, Stavanger, Ålesund og Porsgrunn/Skien skiller seg ut med spesielt sterk utvikling, sier Lauridsen.

– Den nominelle boligprisutviklingen er uhyre sterk sett i forhold det høye rentenivået. Reallønnsvekst, lavere inflasjon, optimisme og forventning om lavere renter bidrar til denne utviklingen, sier administrerende direktør Carl O. Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund.

– Trenden går dessverre i retning av større forskjeller mellom de som har råd til å eie egen bolig og de som er henvist til leiemarkedet. Dette burde bekymre politikerne mer enn det tilsynelatende gjør, legger han til.

Sjeføkonom Kyrre M. Knudsen i Sparebank 1 SR-Bank er imidlertid uenig med Lauridsens krutt-beskrivelse.

Den sterkeste sesongkorrigerte prisøkningen finner man i Porsgrunn/Skien, der den sesongjusterte oppgangen var på 2 prosent.

Norges Eiendomsmeglerforbund er i likhet med Eiendom Norge overrasket over den sterke oppgangen. De peker på at aktiviteten i bruktboligmarkedet er høy, preget av at boligbehovet er stort, samtidig som det bygges få nye boliger.

Flere nyheter: