Menu
Administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge presenterer boligprisstatistikken for mars 2024. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Boligprisene fortsetter å stige: – Boligmarkedet overrasker alltid

Boligprisene steg 0,9 prosent i mars. Justert for sesongvariasjoner var økningen i boligprisene 0,6 prosent. Men sjeføkonom advarer mot å overvurdere boligmarkedet.

Av NTB | 04.04.2024 11:13:34

Politikk: Boligprisene tok seg noe opp mot slutten av fjoråret, og i januar steg de med 3,4 prosent. Veksten i februar endte til sammenligning på 1,4 prosent.

– Den sterke utviklingen i årets to første måneder fortsatte i mars og overgår hva alle så for seg ved begynnelsen av året, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge.

Så langt i 2024 har boligprisene i Norge steget med 5,9 prosent. Ifølge Lauridsen illustrerer utviklingen hvor raskt boligmarkedet kan snu, både i priser og volum.

– Boligmarkedet overrasker alltid, sier han.

– Det har vært en oppgang i antall usolgte de siste dagene av mars, og vi venter aktiviteten vil ta seg opp gjennom april. Volumene i mars og april må alltid sees i sammenheng med når påsken faller. Den såkalte vårflommen i boligmarkedet kan komme tidlig i år, sier Lauridsen.

Det tok i gjennomsnitt 56 dager å selge en bolig i mars ned fra 65 dager i februar. Kortest salgstid hadde Oslo og Stavanger og omegn med 31 dager. Lengst salgstid hadde Hamar/Stange med 112 dager.

Den sterkeste boligprisveksten i år har Ålesund med omegn med 8,3 prosent. Svakest utvikling så langt i år har Trondheim med en oppgang 4,7 prosent.

– Jeg tror dessverre at mange overvurderer boligmarkedet nå. Jeg tror nemlig det er for tidlig å slå fast at faren for boligkrise er over.

Han peker på at gjennomsnittstallene skjuler pessimistiske regionale tall flere steder.

– Dessuten vet vi at uvanlig mange har trukket boligene fra markedet. Det gjør at det reelle antallet usolgte boliger i markedet trolig er høyere enn de offisielle tallene vise, sier Knudsen.

Randi Marjamaa, leder for personmarked i Nordea, er enig i at prisveksten er overraskende sterk

– Vi ser at det har skjedd et skifte og at flere nå kjøper før de selger. Det er økt tro på at det går greit å selge i markedet, og da har folk vendt tilbake til å kjøpe bolig først.

Så langt i år er det solgt 20.687 boliger i Norge, noe som er 8 prosent færre enn i samme periode i 2023. Det er lagt ut 21.355 boliger for salg, noe som er 0,5 prosent flere enn i samme periode i 2023.

Sjeføkonom Kyrre M. Knudsen i Sparebank1 SR-Bank peker på at boligprisene er omtrent de samme som for ett år siden, noe som betyr at vi ser en betydelig realprisnedgang.

Flere nyheter: