Menu
De fire største forlagene i Norge – samt databasen Bokbasen – risikerer å måtte betale bøter på over en halv milliard kroner hvis Konkurranseklagenemnda avviser deres anke torsdag. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Bokbransjen spent på vedtak om prissamarbeid

Torsdag kveld legger Konkurranseklagenemnda fram sin konklusjon i saken der fire av landets største forlag fikk gebyr for ulovlig prissamarbeid.

Av NTB | 23.11.2023 02:49:40

Kriminalitet og rettsvesen: Det var i 2020 at Konkurransetilsynet varslet bøter på totalt 545 millioner kroner til de fire største forlagene i Norge og databasen Bokbasen. Årsaken var det tilsynet mente var et ulovlig prissamarbeid, skriver Klassekampen.

Tilsynet mente at Gyldendal, Cappelen Damm, Vigmostad & Bjørke og Aschehoug har delt og mottatt konkurransesensitiv informasjon via Bokbasen. Forlagene fikk frist til å svare på varslingen, og i fjor kom Konkurransetilsynet med den endelige konklusjonen – som opprettholdt bøtevarselet.

De aktuelle forlagene og Bokbasen klagde deretter vedtaket inn for Konkurranseklagenemnda. Nemnda opplyser til NTB at konklusjonen vil bli lagt fram torsdag kveld.

Til Klassekampen sier jussprofessor Eirik Østerud at det er grunn til å stille spørsmål ved om konkurranseloven praktiseres for strengt i Norge.

– Faren med en rigid og formalistisk lovtolkning er at legitime former for konkurransesamarbeid blir tolket som lovbrudd, sier han.

Jussprofessoren understreker at han uttaler seg på generelt grunnlag, og viser til at konkurranselovgivningen skal være i harmoni med hvordan reglene blir forstått i EU.

(©NTB)

Flere nyheter: