Menu
Niels Petter Solberg tar imot prisen. FOTO: Haugesund kommune

Bøhrre-prisen tildeles Boals Forumteater i Haugesund

Boals Forumteater for Ungdom ved Hemmingstad Kultursenter har blitt hedret med den ettertraktede Bøhrre-prisen under Teaterdagen i Lillehammer.

Av Egil M Solberg | 18.09.2023 10:08:19

Kultur: Bøhrre-prisen betraktes som amatørteater-Norges fremste utmerkelse. Siden starten i 1997 har 40 enkeltpersoner og organisasjoner blitt belønnet for sitt banebrytende arbeid og engasjement i Norges amatørteatermiljø.

Boals Forumteater for Ungdom, etablert i 2002, har vært en hjørnestein i Haugesunds forebyggende arbeid for ungdom i to tiår. Gjennom forumteatermetoden har de inspirert unge til å finne løsninger på sine daglige utfordringer.

Med 23 produksjoner og nesten 25 000 deltakere har teateret taklet alvorlige temaer som mobbing, rusmisbruk og rasisme, fremmet fellesskap og mottatt flere priser.

Neste forestilling, «Den Usynlige,» om mobbing, har premiere 18. mars 2024.

Simon Næsse, direktør for Kultur, Idrett og Frivillighet i Haugesund kommune, uttrykker stolthet: «Niels Petter Solberg og hans innsats for teateret i Haugesund har vært en inspirasjon for oss alle.»

Flere nyheter: