Menu
Arkivfoto: Geir Olsen / NTB

Billigere barnehage, gratis SFO og bedre strømstøtte

1. august får flere billigere barnehage og gratis SFO. Deretter kommer ny strømstøtteordning og en økning i studiestøtten.

Av Egil M Solberg | 20.07.2023 08:50:42

Velferd: Flere velferdsgoder for å lindre dyrtidsproblemene blir nå innført. Dette omfatter billigere barnehage og gratis SFO, samt en forbedret strømstøtte.

Statsminister Jonas Gahr Støre uttrykker håp om at disse tiltakene vil veie opp for den økonomiske belastningen mange opplever. Han erkjenner at matprisene særlig er en utfordring for de med trang økonomi.

Tiltakene inkluderer gratis barnehage for familier med flere barn og gratis barnehage for alle i Finnmark og Nord-Troms.

I tillegg utvides ordningen med tolv timer gratis skolefritidsordning (SFO) til å gjelde for andreklassinger.

Studiestøtten økes også med 7 prosent for skoleåret 2023-2024.

Fra 1. september vil det innføres en ny strømstøtteordning som beregnes per time, for å bedre håndtere svingninger i strømprisene.

Regjeringen har også tidligere implementert flere økonomiske tiltak, inkludert ungdomsgaranti, økte sosialhjelpssatser og økt barnetrygd for barn over 6 år.

Statsministeren understreker betydningen av å få ned prisstigningen og forbedre familiens økonomiske situasjon. Han er optimistisk og tror at toppen av prishoppet er nådd og at rentene vil fortsette å stige.

Flere nyheter: