Menu
Illustrasjon fra Statnett

Betydelige kostnader til Utsira-Nord

Anleggsbidraget til Statnett alene vil komme på mellom 80-120 millioner kroner. Det mest aktuelle er tilknytte til havvind i Karmøy og Gismarvik.

Av Egil M Solberg | 29.06.2023 15:49:00

Havvind: For å knytte til havvind i enten Karmøy, Gismarvik eller Spanne stasjon er det behov for å bygge ytterligere to 420kV-felt i den aktuelle stasjonen.

Dette er fordi dimensjonerende utfall tilsier at vi ved feil på en komponent ikke kan miste mer enn 1400 MW produksjon som følge av feilen.

Kostnaden for et 420kV-felt anslås til mellom 40 og 60 MNOK. Ettersom Karmøy er et GIS-anlegg, kan man påregne at nye felt vil medføre noe mer kostnader enn for andre stasjoner.

For to 420 kV-felt er dermed kostnadsgrunnlaget 80-120 MNOK med dagens informasjon for ovennevnte stasjoner.

Andre kostnader påløper

Det vil være behov ytterligere energianlegg utenfor ovennevnte stasjoner, for å knytte til havvind. I tilfeller hvor Statnett eller kunden bygger, og kunden selv eier anlegg utenfor stasjonene som er nødvendige for tilknytning av havvind, betales anleggene i sin helhet av kunden.

Det kan påregnes at kostnadene for de øvrige energianleggene vil være mye større enn anleggsbidraget for tiltak som må gjøres i eksisterende stasjoner.

Hvor store kostnader de nødvendige tiltakene utenfor Statnetts stasjoner blir, er meget vanskelig å vurdere med dagens informasjon.

Dersom Statnett skal bygge, eie og drifte slike anlegg som transmisjonsnett, vil tiltaket være anleggsbidragspliktig iht. regelverket. Dette vil innebære en reduksjonsfaktor på 50 % iht. regelverket.

Dette melder Statnett i dag.

Flere nyheter: