Menu
Foto: Heiko Junge / NTB

Betydelig skredfare i fjellet

Meteorologene advarer mot betydelig skredfare på Voss, Hardanger og Heiane. Det sendt ut oransje farevarsel for de tre områdene.

Av tomas | 30.03.2023 12:02:51

Værforhold: Meteorologene advarer mot betydelig skredfare på Voss, Hardanger og Heiane. Det sendt ut oransje farevarsel for de tre områdene.

Med faregrad 3 (oransje) er rådet at ferdsel i skredterreng krever solid kunnskap og erfaring i rutevalg og evne til å identifisere skredproblem.

Generelt anbefales det å unngå terreng brattere enn 30 grader og holde avstand til utløpsområder.

Med faregrad 3 kan skred utløses selv ved liten tilleggsbelastning i brattheng.

Flere nyheter: