Menu
SVs nyvalgte leder Kirsti Bergstø holdt 1. mai-tale på Sørlandet. Her fra landsmøtet i april. Foto: Alf Simensen / NTB

Bergstø frontet sekstimersdag på 1. mai

SV-leder Kirsti Bergstø var innom mye i sin 1. mai-tale, men en sak hun var nærmest alene om å ta opp var kampen for seks timers arbeidsdag.

Av NTB | 01.05.2023 15:14:03

Arbeidsliv: – Redusert arbeidstid er et veivalg vi kan ta. Og som vi bør ta. Fordi det vil sikre mer rettferdig fordeling av arbeid, fritid, helse og inntekt, sa Bergstø i sin 1. mai-tale i Kristiansand.

– Og fordi vi jo skal leve dette livet. Nettopp livet er en fantastisk plass å være, la hun til.

Bergstø trakk linjer mellom kampen mot deltidsarbeid og for redusert arbeidstid.

– Altfor mange kjenner at helsa ikke holder til full jobb eller opplever at livet ikke går i hop. Arbeidsfolk gir av sin beste helse og sine beste år til å holde samfunnet i gang med pleie og omsorg, reinhold og butikkarbeid. Det setter sine spor. I dag går for mange ut av arbeidslivet som ufør og ikke som alderspensjonist.

– Arbeidsfolk som jobber i varehandelen må sikres bedre beskyttelse. I dag er ikke de fullt ut omfattet av arbeidsmiljøloven sine bestemmelser om helg, kveld og nattarbeid.

SV-lederen gikk ut mot utvidede åpningstider for butikker og kjøpesentre. Som flere andre roste hun arbeidstakerne som gikk ut i streik i april.

Hun benyttet også anledningen til å rose eget parti og regjeringen de støtter.

– Retten til heltid er styrket. Reglene for midlertidige ansettelse opphevet. Kollektiv søksmålsrett er gjeninnført. Det er forskjell på ei blå regjering som anerkjenner retten til å ikke være organisert, og et flertall som erkjenner nødvendigheten av å være det, sier Bergstø.

I talen tok Bergstø som så mange andre opp både de høye prisene og Ukraina-krigen, men også enkeltgrupper i arbeidslivet.

– Fagbevegelsen har virkelig gjort sitt, nå må vi som er folkevalgte gjøre vårt. Syke, enslige minstepensjonister eller sosialhjelpsklienter kan ikke forhandle om bedre vilkår. De er avhengig av politisk kamp for å få økt kjøpekraft, sier Bergstø.

(©NTB)

Flere nyheter: