Menu
Esben Esther Pirelli Benestad Benestad er best kjent for sin rolle som professor i sexologi og forkjemper for transpersoners rettigheter. Her avbildet i mai. Foto: Javad Parsa / NTB

Benestad må ha veileder for å kunne jobbe som lege

Helsetilsynet stiller blant annet krav om å jobbe under veiledning for å gi Esben Esther Pirelli Benestad legelisensen tilbake.

Av NTB | 05.07.2023 18:53:09

Arbeidsliv: Den veiledende legen må rapportere om faglig progresjon til myndighetene en gang i halvåret.

– Vedtaket viser at de vil ha meg av veien så fort som mulig, sier Benestad til VG, og varsler en klage.

Benestad ble fratatt autorisasjonen tidligere i år, med begrunnelse i «vesentlig mangel på faglig innsikt», «uforsvarlig virksomhet» og «vesentlige pliktbrudd».

Statens helsepersonellnemnd vedtok i juni at full tilbakekalling var en for streng reaksjon. I et oppfølgingsvedtak setter Helsetilsynet en rekke betingelser. Benestad må bevise kompetanseheving innen blant annet journalføring, utredning av pasienter og rekvirering av vanedannende legemidler.

Hen må finne seg en underordnet stilling i offentlig virksomhet, og får begrenset adgang til å skrive ut preparater.

Benestad har i 37 år tatt imot klienter som har henvendt seg om kjønnsinkongruens. – Jeg har fulgt nasjonale og internasjonale føringer i alt jeg har gjort, har hen tidligere uttalt.

Alle leger må for øvrig søke tidsbegrenset lisens for å kunne praktisere etter fylte 75 år.

(©NTB)

Flere nyheter: