Menu
ARKIVBILDE: Privat

Beklager mistanke om forsikringssvindel

Eierne av bilen som ble satt i brann utenfor Oasen storsenter i februar, ble fremstilt som mistenkte for forsikringssvindel i media etter et intervju. Politiet beklager nå den uheldige uttalelsen.

Av Egil M Solberg | 16.03.2023 16:18:46

Bilbrannen: Ifølge eiere av bilen er mannen i 30-årene, som ble pågrepet i saken, godt kjent for politiet fra før. Bilen var angivelig stjålet fra eierne i forkant av hendelsen.

– Saken er under etterforskning og vi kan derfor ikke gå inn i detaljer på nåværende tidspunkt, sier jurist på saken Anne Marthe Møinichen i Sør-Vest politidistrikt til Radio Haugaland.

Mannen skal også ha stjålet en henger fra bileier. Denne ble senere lagt ut for salg, blant annet på Facebook. Sakene skal være anmeldt, men politiet skal ha henlagt saken, til tross for at det her er kjent gjerningsmann og tyvegodset fortsatt forsøkes solgt.

– Saken var henlagt på Felles straffesaksinntak (FSI), men fornærmede er underrettet om klageadgang, sier juristen til Radio Haugaland.

I et intervju med Haugesunds avis opplyste Møinichen at paret som eier bilen også er mistenkt for grovt forsikringsbedrageri eller medvirkning. Ifølge paret, er de imidlertid aldri gjort kjent med at de er mistenkt for noe. Dermed var det gjennom media at de fikk denne, for dem, sjokkerende beskjeden.

– Paret ble ikke informert om at de har status som mistenkt i saken, og det er beklagelig. Politiet har nå vært i dialog med en av bileierne og beklaget, bekrefter Møinichen.

Mannen i 30-årene som ble pågrepet kort tid etter brannen skal også ha fremsatt en rekke trusler overfor paret, hvor en av truslene var å ødelegge livene deres og anklage dem for alt mulig.

Vi spør: Er det den pågrepne mannen i 30-årene som har fremsatt påstander om paret eller er det andre grunner til mistanken?

– Vi kan, av hensyn til etterforskningen, ikke gå inn på hva som ligger til grunn for mistanken, sier juristen til Radio Haugaland.

Politiet har ikke vært i kontakt med paret for å informere om mistanke eller innkalt til noe avhør. Dersom mistanken var reell, hvorfor har denne situasjonen oppstått?

– Politiet etterforsker en rekke saker, og må til enhver tid prioritere ressursbruken, forklarer hun.

Har politiet tatt inn over seg hvilken belastning oppslagene i media har fått for paret?

– Vi har forståelse for at det oppleves belastende å være involvert i en straffesak som er under etterforskning. Politiet har ikke utlevert eller publisert bilder av bilen eller brannen, og kan således ikke se at vi har bidratt til identifisering av eierne, sier Møinichen.

Radio Haugaland mener

Det var mange vitner til brannen som filmet og delte bilder på sosiale medier under brannen. I 2023 må en forvente at så skjer. Da mener vi det uansett er kritikkverdig av politiet å gå ut med en så konkret mistanke i media, uten først å informere de involverte om dette.

Det må være svært gode grunner til at man går ut med en slik mistanke så tidlig i etterforskningen. Dette er høyst uvanlig.

Selv om bileier her hadde gjort oppmerksom på situasjonen, mener vi dette er kritikkverdig. Dette fordi de som er mistenkt alltid må få en mulighet til å forsvare seg. Ingen er skyldige før det er bevist. En offentlig mistanke som dette får publikum til å tro at de aktuelle personene er skyldige uansett omstendigheter. Slik skal det ikke være og derfor har vi stilt kritiske spørsmål til politiet i saken.

Flere nyheter: