Menu
Konsernsjef Anders Opedal er fornøyd med resultatet til oljeselskapet i tredje kvartal. Arkivfoto: Ole Berg-Rusten / NTB

Bedre enn ventet for Equinor – langt under rekordresultatet i fjor

Oljeselskapet Equinor har et sterkt resultat i tredje kvartal, tross fall fra rekordresultatet i fjor. Det justerte driftsresultat er på 8,02 milliarder dollar.

Av NTB | 27.10.2023 07:02:28

Økonomi og næringsliv: Resultatet tilsvarer litt under 90 milliarder norske kroner. Tallet er høyere enn ventet og noe bedre enn resultatet i andre kvartal.

– Equinor leverte sterke resultater og kontantstrøm i et kvartal påvirket av betydelig lavere gasspriser enn i fjor. God drift bidro til høy oljeproduksjon fra Johan Sverdrup og vår internasjonale portefølje, sier konsernsjef Anders Opedal.

I tredje kvartal i fjor fikk Equinor et rekordhøyt justert driftsresultat før skatt på 24,3 milliarder dollar. I denne perioden var særlig gassprisene svært høye. I samme kvartal i 2021 var det justerte resultatet på 9,77 milliarder dollar.

Flere faktorer spiller inn på kvartalsresultat til oljeselskapet. Blant annet har oljeprisen steget i løpet av juli, august og september og har ligget på rundt 90 dollar den siste tiden.

Dette var som følge av blant annet høy produksjon på Johan Sverdrup. I tillegg godkjente britiske myndigheter i tredje kvartal videre utvikling av det omstridte Rosebank-feltet med planlagt oppstart i 2026–27.

Equinor gikk også videre med investeringer i to store felt i Brasil. Milliardinvesteringene i nye olje- og gassfelt står i kontrast til oljegigantens fornybarplaner.

I et dokument som Equinor og BPs advokater har sendt til myndighetene, kom det fram at investeringsanslaget for de tre prosjektene er på over 20 milliarder dollar. Med dagens kurs er det 220 milliarder kroner.

Beslutningen kan være kroken på døren for selskapets prestisjesatsing. Equinor har vært tydelig på at det ikke lenger er lønnsomt å investere i prosjektene på grunn av høy prisvekst, høyere renter og problemer i leverandørkjedene, skriver DN.

– Gassproduksjonen fra norsk sokkel ble påvirket av planlagt vedlikehold og noen utvidede revisjonsstanser. Vi viderefører en betydelig kapitaldistribusjon og vil levere total distribusjon på 17 milliarder dollar i 2023, sier Opedal.

Det tilsvarer 190 milliarder kroner. Av rapporten fremkommer det at årets estimerte produksjon er justert ned til rundt 1,5 prosent over 2022-nivå.

Det var på forhånd ventet et justert resultat før skatt på 7,6 milliarder dollar i tredje kvartal, ifølge et gjennomsnitt av estimater som Equinor selv har samlet inn.

Equinor leverte en samlet egenproduksjon på 2,007 millioner fat oljeekvivalenter per dag i tredje kvartal, litt ned fra samme periode i fjor da de leverte 2,021 millioner fat oljeekvivalenter per dag.

Tidligere i oktober meldte Dagens Næringsliv at myndighetene i New York sier nei til å forbedre betingelsene for Equinors store planlagte havvindutbygginger i delstaten sammen med britiske BP.

I sommer har det vært lavere gassproduksjon enn ventet på norsk sokkel og det har også vært noe usikkerhet rundt hva en kan vente seg internasjonalt fra Equinor.

Flere nyheter: