Menu
Denne anmodningen om tilsyn kommer ifølge avisa på instruks fra kommunens ledelse, ifølge Bjørn Gunnar Husby, leder for utvalg oppvekst i Haugesund bystyre.. Bjørn Gunnar Husby (V). FOTO: Privat

Barnevernet i Haugesund skal granskes

Barnevernstjenesten i Haugesund anmoder om tilsyn fra Statsforvalteren.

Av Egil M Solberg | 04.12.2023 20:36:00

Barnevern: Haugesund kommunes barnevernstjeneste har bedt Statsforvalteren i Rogaland om å gjennomføre tilsyn i en langvarig og sensitiv sak, melder dagbladet.

Denne anmodningen kommer ifølge avisa på instruks fra kommunens ledelse, ifølge Bjørn Gunnar Husby, leder for utvalg oppvekst i Haugesund bystyre.

Bakgrunnen for anmodningen er en vedvarende mistillitserklæring fra en forelder i saken, og kommunen ønsker at tilsynsmyndigheten skal vurdere barnevernets håndtering av saken.

Saken, som skal til rettslig behandling denne uken, har vært preget av kontroverser, og den tidligere ordføreren, Arne-Christian Mohn, har tidligere uttrykt bekymring over det han omtaler som «systemfeil» i barnevernet.

Kommunaldirektør for oppvekst, Gyda Auestad, påpeker betydningen av å ha en barnevernstjeneste som følger gjeldende regelverk, men avviser å gi ytterligere informasjon om saken grunnet taushetsplikt og personvern, skriver avisa.

Flere nyheter: