Menu
Mannen som er siktet for å ha underslått nesten 75 millioner kroner fra Sparebank1 SMN, erkjenner det han er siket for, ifølge forsvareren, advokat Christian Wiig. Foto: Ned Alley / NTB

Bankvikar underslo nesten 75 millioner kroner – tapte over 50 millioner på «ville spekulasjoner»

En mann i 20-årene har erkjent å ha underslått rundt 75 millioner kroner fra Sparebank 1 SMN. Over 50 millioner er tapt på «ville spekulasjoner» i utlandet.

Av NTB | 02.02.2023 10:37:34

Økonomi og næringsliv: Etterforskerne er rimelig sikre på omfanget – det totale beløpet som er forsvunnet fra banken og hvor store deler av det som er gått tapt, understreker påtaleansvarlig Ole Andreas Aftret ved Trøndelag politidistrikt overfor NTB.

– I hovedtrekk skal underslaget være gjennomført ved at siktede har utnyttet sine tilganger til bankens systemer til å underslå bankens midler, sier han.

Mannen i 20-årene var innleid som vikar ved hovedkontoret i Sparebank 1 SMN i Trondheim da underslagene ble begått. Han er varetektsfengslet og har erkjent straffskyld etter siktelsen.

Saken er godt belyst og kan trolig avgjøres i rettsvesenet relativt raskt, såfremt det ikke dukker opp uforutsette ting, ifølge Aftret. Ofte fører politiet underslags- og hvitvaskingssaker for retten, selv, men denne saken har et så stort omfang at den vil bli aktorert av en statsadvokat.

– Jeg antar at saken kan være ferdig påtaleavgjort og pådømt i løpet av våren. Men jeg vil ikke gi noen garant for det, sier Aftret.

– Banken er rammet av alvorlig økonomisk kriminalitet. I tillegg oppleves et grovt tillitsbrudd, gjennom at siktede har misbrukt sin tilgang til systemer for egen vinning og i tillegg manipulert våre kontrollfunksjoner, sier konserndirektør Rolf Jarle Brøske.

Ifølge banken regnes rundt 50 millioner kroner av de 75 millionene som skal ha blitt underslått, som tapt. Trøndelag politidistrikt får bistand av Økokrim, blant annet til å spore og sikre verdier i utlandet.

Midlene har blitt overført til bankkontoer i andre banker i Norge, og videre ut av landet. Der har de i all hovedsak blitt investert i verdipapirer og finansielle instrumenter med svært høy risiko, ifølge banken. Det har medført at store deler av de underslåtte midlene må regnes som tapt.

– Banken legger mesteparten av skylden på min klient, og det stemmer at han har gjort det han er siktet for, men her har også bankens egne kontrollrutiner sviktet, poengterer mannens forsvarer, advokat Christian Wiig, overfor NTB.

Siktede ble pågrepet 19. januar. To dager senere ble han varetektsfengslet i to uker. Fredag blir han framstilt for forlenget varetektsfengsling, melder NRK. Politiet mener det er fare for at mannen vil unndra seg straff dersom han blir løslatt, opplyser Aftret.

Dette er politiets oversikt over pengebeløpene per nå:

* Det er ført et beløp tilbake til Sparebank1 SMN før pågripelsen, noe som medfører at nettobeløpet ut fra Sparebank1 SMN er i overkant av 66 millioner kroner.

* Politiet har til sammen sikret litt over 15 millioner kroner.

* Ut fra de opplysninger politiet har nå, er netto beregnet tap for fornærmede i størrelsesorden cirka 50 millioner kroner. Bakgrunnen for tapet er at utbyttet fra underslaget i all hovedsak ble investert i ulike verdipapirer og finansielle instrumenter med høy risiko, og deretter realisert med tap.

Mannen har hatt «store shortposisjoner med giring mange ganger», ifølge Aftret.

Shorthandel innebærer salg og tilbakekjøp av lånte aksjer. Fortjenesten hentes på fallende aksjekurs. Desto raskere og dypere fallet er, dess større blir fortjenesten.

Forholdet ble avdekket gjennom bankens egne kontrollfunksjoner, opplyser Sparebank1 SMN i en børsmelding.

– Dessverre må vi konstatere at en stor del av pengene som er underslått, har gått tapt etter det som ser ut til å være ville spekulasjoner i utlandet, sier konserndirektør Brøske.

Flere nyheter: