Menu
Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl og jussprofessor Jon Petter Rui, lederen for granskningsutvalget i Baneheia-saken. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Baneheia-utvalg får egen lov for å sikre informasjon

En egen lov skal oppheve all taushetsplikt og sikre regjeringens Baneheia-utvalg tilgang til alle opplysninger rundt justismordet på Viggo Kristiansen.

Av NTB | 11.02.2023 10:05:43

Politikk: Jussprofessor Jon Petter Rui skal lede utvalget på sju personer som regjeringen oppnevnte fredag for å granske straffesaken mot og frifinnelsen av Viggo Kristiansen. Utvalget er satt ned av justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) etter at Kristiansen i desember i fjor ble frikjent for Baneheia-drapene.

Kristiansen hadde nektet straffskyld i saken fra han ble pågrepet høsten 2000 og hele tiden gjennom nesten 21 år som forvaringsdømt i fengsel. Fem ganger søkte han om få saken prøvet på nytt, før Gjenopptakelseskommisjonen i 2021 endelig ga ham medhold.

En egen lov som skal sikre at utvalget ikke møter stengte dører hos kilder og berørte, er under utarbeiding og ventes framlagt for Stortinget i mai. Denne loven vil oppheve alle former for taushetsplikt og innsynsrestriksjoner for utvalget og sekretariatet.

Utvalget er gitt en frist til innen utgangen av 2024 med å levere en rapport til regjeringen.

– Har du gjennom mer enn 20 år aldri uttrykt noe om hva du mener om Baneheia-saken?

– Nei, jeg har ikke det, som jeg kan huske. Jeg er ikke en person som sitter og skriver så mye på Twitter og sånne ting, sier Jan Petter Rui til NTB.

Foruten lagdommer Susanne Funderud Skogvang fra Hålogaland lagmannsrett i Tromsø, politioverbetjent Ingrid Tveit fra Kripos, advokat Inger Marie Sunde fra Stavanger og filosofiprofessor Arne Johan Vetlesen fra Universitetet i Oslo, har departementet også fått med to utenlandske medlemmer. Iren Mirmojtahedi er visestatsadvokat hos den danske riksadvokaten, mens svenske Anders Nordgaard er kriminalteknisk ekspert fra det svenske Nationellt forensiskt sentrum (NFC).

– Uavhengigheten har vært helt grunnleggende viktig og er noe av bakgrunnen for at vi har medlemmer fra Sverige og Danmark. Det har vært viktig å forsikre seg om at dette utvalget er uavhengig, at de ikke er farget av tidligere arbeid, og at samfunnet kan ha tillit til det de leverer, sier Mehl.

Dette forslaget skal opp i Stortinget i slutten av februar, men Mehl sa fredag at Baneheia-utvalget også skal foreta en gjennomgang Gjenopptakelseskommisjonen i tråd med representantforslaget fra SV.

– Det er kommet innspill i arbeidet med dette forslaget om at det er bedre å legge det inn i mandatet til Baneheia-granskingen. Det mener jeg er fornuftig og regner med at resten av Stortinget vil stille seg bak det, sier Andreas Sjalg Unneland (SV) til NTB.

Samtidig med at hun ble ønsket inn i stillingen av justisministeren, kom meldingen om at utvalget også skal se på hvordan kommisjonen fungerer. Advokaten fra Stavanger imøteser utvalgets gransking av kommisjonen med åpenhet.

– Den ønsker jeg et samarbeid med, rett og slett, og at vi skal legge til rette for dem på alle mulige måter, sier Silseth til NTB

– Dette er et av de viktigste samfunnsoppdragene som er gitt. Utvalget skal granske alle sider av Baneheia-saken fra den dagen etterforskningen startet og til frifinnelsen av Viggo Kristiansen kom. Vi skal også granske Gjenopptakelseskommisjonen, og samtidig må vi holde muligheten for at det kan ha skjedd svikt andre steder også, sier Mehl til NTB.

Sammen med de seks andre i utvalget er også lederen blitt gransket av Justisdepartementet for å avdekke at de virkelig kan opptre som uavhengige i granskingsarbeidet som nå starter.

Samtidig med regjeringens oppnevning foreligger det et forslag fra SV i Stortinget om en gransking av Gjenopptakelseskommisjonen, som alle partier – også regjeringspartiene, har stilt seg bak.

Utnevnelsen kom samme dag som Kamilla Silseth ble oppnevnt som ny leder av Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker.

Flere nyheter: