Menu
Riksadvokat Jørn Sigurd Maurud da han 21. oktober i fjor offentliggjorde påtalemyndighetens innstilling om å legge ned påstand om frifinnelse for Viggo Kristiansen i Baneheia-saken. Fredag vil Riksadvokaten offentliggjøre om påtalemyndigheten vil begjære en gjenåpning av den frifinnende delen av dommen mot Jan Helge Andersen i samme sak. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Baneheia-avgjørelse for Jan Helge Andersen kommer fredag

Riksadvokaten offentliggjør fredag om saken mot Baneheia-dømte Jan Helge Andersen blir gjenopptatt eller ikke.

Av NTB | 22.03.2023 17:44:03

Kriminalitet og rettsvesen: Da Viggo Kristiansen i desember ble frikjent for drapene i Baneheia for snart 23 år siden, ble også drapet på Lena Sløgedal Paulsen (10) stående uløst.

De samme to statsadvokatene som innstilte på full frifinnelse av Kristiansen, Andreas Schei og Johan Øverberg hos Oslo statsadvokatembeter, fikk også oppgaven med å vurdere om påtalemyndigheten burde begjære saken mot Jan Helge Andersen gjenåpnet og tiltale ham for det andre drapet.

Fredag klokka 10 vil riksadvokat Jørn Sigurd Maurud offentliggjøre påtalemyndighetens konklusjon i spørsmålet om Andersen skal tiltales på nytt i drapssaken fra mai 2000.

Nettavisen meldte først om at Riksadvokaten var klar med en beslutning i saken. Andersen forsvarer, advokat Svein Holden, bekrefter opplysningen overfor NTB.

Bistandsadvokat Håkon Brækhus opplyser til NTB at også han er orientert om at Riksadvokaten er klar med sin vurdering.

– Vi vil få vite beslutningen litt før den blir offentliggjort, opplyser Brækhus til NTB.

Viggo Kristiansen ble dømt til forvaring for begge drapene, men er senere blitt frikjent etter at saken ble gjenopptatt. I sin vurdering av saken slo Riksadvokaten fast at det ikke var noen tekniske bevis som knyttet Kristiansen til drapene, og at Jan Helge Andersens forklaring var preget av uriktigheter og manglende troverdighet.

Dermed er det ingen som er dømt for drapet på den ene av de to jentene som ble voldtatt og drept i Baneheia 19. mai 2000.

Andersen har i avhør i 2021 og 2022 fastholdt forklaringen han tidligere har gitt. Han hevder at Viggo Kristiansen drepte den eldste jenta og truet ham til å drepe den yngste.

– Riksadvokaten må fremme begjæring til kommisjonen om gjenåpning av den frifinnende dommen mot Andersen. Om han får medhold, behandles den ved en sideordnet domstol, forklarer advokat John Christian Elden til NTB.

Han var bistandsadvokat for de pårørende etter drapet på Kristin Juel Johannessen i 1999. Der begjærte påtalemyndigheten og fikk gjenåpnet en frifinnende dom mot Henning Hotvedt. Det førte til en ny rettsprosess som i 2017 endte med 13 år fengsel for den tiltalte. Elden har ikke vært involvert på noen sider i Baneheia-saken.

– Andersen kan ved en eventuell gjenåpning og domfellelse maksimalt få to års fengsel som tillegg til dommen på 19 år fra tidligere, sier Elden.

At Riksadvokaten skulle velge å be om gjenopptakelse av en frifinnende dom med tanke på en ny eller strengere dom, har ifølge Elden tidligere bare skjedd to ganger etter krigen.

Andersen ble dømt til 19 års fengsel for voldtekt og drap på Stine Sofie Sørstrønen (8) og medvirkning til voldtekt på Sløgedal Paulsen. Han tilsto drapet på Sørstrønen, men ble frikjent for drapet på Sløgedal Paulsen. Han slapp ut fra soning i fengsel i 2016

Dersom Riksadvokaten har konkludert med at Andersen nå også må stilles til ansvar for drapet på Lena Sløgedal Paulsen, må han begjære saken gjenopptatt.

Flere nyheter: