Menu
PFU konkluderte med at NRK har brutt god presseskikk i omtalen av Atle Antonsen i to sendinger etter Bar Boca-saken. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Atle Antonsen fikk medhold i PFU – NRK felt for ensidig dekning

NRK er bekymret for takhøyden i direktesendte debattprogrammer etter å ha blitt felt i Pressens Faglige Utvalg for sin omtale av Atle Antonsen.

Av NTB | 31.05.2023 12:09:03

Kultur og underholdning: Antonsen hadde klaget NRK inn for sju punkter i Vær varsom-plakaten, men PFU falt ned på fellelse på ett punkt. Et enstemmig utvalgt kom til at NRK har brutt Vær Varsom-plakatens paragraf 3.2. Der står det blant annet at god presseskikk er å tilstrebe bredde og relevans i valg av kilder.

Antonsen sier det var viktig for ham å få prøvd sakene for PFU.

– Jeg er fornøyd med at utvalget mente at sakene fortjente en grundig gjennomgang. Det er godt å se at PFU og jeg er enige om at disse to NRK-programmene ikke klarte å behandle saken på en balansert måte, skriver han i en kommentar til fellelsen.

– Journalistikk skal være kritisk, men den må også være balansert, skriver han.

Det manglet motstemmer som kunne ta Antonsen i forsvar, og det manglet inngripen fra programleder underveis som kunne korrigere påstander og påpeke at motparten ikke var til stede for å forsvare seg, slo utvalget fast.

– Samtidig tenker jeg at vi skal vokte oss litt for å stille så millimeterpresise krav til hvordan programledere skal skjære inn for å avbryte feil eller påpeke ting som er upresist underveis, at vi kvier oss for å invitere til debatt på direkten. Det vil være veldig uheldig, sier Kalbakk til NTB.

Han viser til at Antonsen selv på Facebook hadde beklaget oppførselen sin overfor samfunnsdebattant Sumaya Jirde Ali. Komikeren hadde i Facebook-innlegget knyttet uttalelsene til rasisme, selv om han også understreket svært tydelig at han ikke er rasist, påpeker Kalbakk.

– Det er vanskelig å sette sammen balansert panel og vanskelig å finne noen som forsvarer det han gjorde, når han ikke gjorde det selv engang, sier etikkredaktøren.

Etter grundig debatt kom utvalget samlet til at det ikke var grunn til fellelse på dette punktet. PFU-medlemmene mente dette var vanskelige spørsmål som bør følges opp nærmere. Utvalgsmedlem og redaktør i Khrono, Tove Lie, var blant flere som ga uttrykk for at det er viktig å ha høy terskel i et løpende ordskifte.

– Ellers blir det vanskelig å holde debatter og vanskelig å styre dem. Det er ikke forbudt å komme med smakløse, sårende og fornærmende ytringer heller. Presseetikken er ikke ment å være vern mot kritisk omtale, sa hun.

Flere utvalgsmedlemmer var samtidig opptatt av at det ble framsatt påstander som Antonsen burde ha fått mulighet til å imøtegå. Blant annet om at begge parter var enige om hva som skjedde den aktuelle kvelden, at han skulle ha tatt Ali i armen, og at uttrykket «graverende rasistisk opplevelse» ble brukt for å beskrive hendelsen.

– Jeg er bekymret. Jeg merker på våre programledere og debattredaksjoner at de begynner å bli engstelige for å ta i kontroversielle diskusjoner fordi de er redd for at noen skal si noe feil som de ikke klarer å fange opp der og da. Og da kan det i neste omgang føre til en PFU-klage og en fellelse, sier han.

Utvalget mente NRKs dekning i de to direktesendte radioprogrammene Nyhetsmorgen og Arena bar preg av for sterk slagside. Flere utvalgsmedlemmer opplevde et underliggende premiss om at Antonsen-saken var et eksempel på hverdagsrasisme. Etter hendelsen på Bar Boca ble Antonsen anmeldt for hatefulle ytringer, men saken ble henlagt på bevisets stilling. Saken hadde fått voldsom oppmerksomhet i mediene.

NRKs etikkredaktør Per Arne Kalbakk er betenkt etter fellelsen. Han sier at NRK forholder seg til at PFU mener det var for lite forbehold, og at påstandene ble for bastante.

Selv om PFU-medlemmene ganske raskt kom til enighet om at NRKs dekning ble for ensidig, var det en lengre diskusjon knyttet til om Atle Antonsen hadde rett til å forsvare seg i samme sending. Det omhandles av punktet om 4.14 i Vær varsom-plakaten, såkalt samtidig imøtegåelse.

Per Arne Kalbakk er tilfreds med at NRK ikke ble felt på punktet om samtidig imøtegåelse. Det er viktig at det ikke blir stilt krav som fører til at viktige debatter ikke blir ført i offentligheten, understreker han. Etikkredaktøren mener det er på tide med en større debatt.

(©NTB)

Flere nyheter: