Menu
Et flertall i bystyret her i rådhuset i Trondheim vedtok onsdag å gi asylsøkere med endelig avslag symbolsk innbyggerstatus i byen og med det rett til bolig, hjemmetjeneste og sykehjemsplass. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Asylsøkere med avslag skal få rett til kommunal bolig i Trondheim

Bystyret i Trondheim vedtok onsdag å gi asylsøkere med endelig avslag symbolsk innbyggerstatus i byen – og rettigheter til flere velferdsgoder.

Av NTB | 15.06.2023 05:59:14

Politikk: Såkalte papirløse, i hovedsak asylsøkere som har fått endelig avslag på sine søknader om beskyttelse i Norge, skal få rett til bolig, hjemmetjeneste og sykehjemsplass, skriver Adresseavisen.

– Jeg håper andre kommuner nå ser til Trondheim, og at regjeringen også myker opp sin politikk på området, sier varaordfører Mona Berger (SV).

Hun sier hun er stolt og håpefull og hun antar vedtaket vil gjøre Trondheim til den kommunen i landet som tar best vare på papirløse, sier Berger, som er SVs ordførerkandidat.

– Jeg er stolt, og også håpefull med tanke på endringene det vil føre til for menneskene det vil berøre, sa Berger i bystyret onsdag.

Retten til kommunal bolig skal kun tilbys personer som oppholder seg ulovlig i landet når det er «tungtveiende årsaker» til det. Som for eksempel barnefamilier og eldre med særlige behov.

De nye rettighetene skal kun gjelde asylsøkere med avslag som er tilknyttet Trondheim mottakssenter på Sandmoen, og vil ikke gjelde papirløse migranter utenfor mottakssystemet.

(©NTB)

Flere nyheter: