Menu
Snart to og et halvt år siden arbeidet begynte, nærmer rassikringen i Gjerdrum seg slutten. Her et bilde fra Ask tatt i slutten av juni 2021. Foto: Terje Pedersen / NTB

Ask sentrum snart ferdigsikret – rasområdet blir friareal og jordbruksland

Snart to og et halvt år etter at arbeidet begynte, nærmer rassikringen i Gjerdrum seg slutten. Rasområdet vil bli utnyttet til rekreasjon og landbruk.

Av NTB | 27.06.2023 06:09:04

Økonomi og næringsliv: Siden januar 2021 har NVE jobbet med å gjenoppbygge og sikre skredområdet i Ask sentrum. I samarbeid med Gjerdrum kommune, inviterer direktoratet i august til en offisiell markering av at området da i all hovedsak ferdig sikret.

Markeringen finner sted ved Gjerdrum helsehus onsdag 23. august. Statsråd Terje Aasland (Ap), vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund og ordfører Anders Østensen (Ap) i Gjerdrum kommune står for den offisielle markeringen.

Dette blir første anledning for publikum til å bevege seg i og se området som nå er ferdig sikret. Det blir musikalsk innslag og enkel bevertning til alle som møter opp.

– Det er spesielt den nordre delen av skredgropa som er tiltenkt å bli en park med ulike innretninger. I tillegg er ambisjonen at landbruk får tilbake like mye areal som før skredet, og det skal etableres gode løsninger for golf, som også var der før skredet, sier kommunedirektør Frits Arne Eriksen i Gjerdrum kommune til NTB, og viser til en detaljert oversikt over området.

Kommunen la fram et planforslag om dette tidligere i juni. Der legges det opp til etablering av park for alle generasjoner og brukergrupper, landbruksarealer, friområder og golfbane der man kan tilbakeføre arealene til landbruk dersom det er behov for det.

Han berømmer NVE for jobben de har gjort og samarbeidet de har hatt.

– NVE kom inn på dag én etter skredet og har vært i Gjerdrum siden. Vi har hatt et veldig godt og tett samarbeid med NVE gjennom hele prosessen siden skredet. Jeg kan ikke få fullrost den statlige aktøren nok, sier Eriksen.

Kommunedirektøren betegner samarbeidet med NVE som helt unikt og viser til at han har vært 40 år i arbeidslivet.

– De er meget løsningsorienterte, faglig dyktige og har vært gode partnere i en krevende dialog med innbyggerne.

Fungerende regionsjef Paul Christen Røhr i NVE sier til NTB at de fortsatt har stor aktivitet i skredgropa på Ask.

– Vi er i innspurten med de store arbeidene, og det gjenstår noe innenfor erosjonssikring og dreneringsveier i området. I tillegg jobber vi med tiltak som skal legge til rette for ny vegetasjon, sier han.

Siden arbeidet startet, har de sikret og nedplanert den lange og bratte skredkanten.

– For å gjøre massene fastere og redusere risikoen for videre skredutvikling, ble det utført drenering av leirmassene i skredgropa. Det har også vært viktig å gjenåpne bekker og elver som skredet hadde fylt igjen med masser.

De nye bekkeløpene har nå god nok kapasitet til å ta høyde for flom, og er sikret med stein slik at det hindrer erosjon.

– I all hovedsak har alle arbeider stort sett blitt gjennomført som planlagt. Vi regner med å avslutte arbeidene i løpet av året, men noe etterarbeid og dokumentasjon vil strekke seg utover i 2024, sier fungerende regionsjef Paul Christen Røhr.

(©NTB)