Menu
Tjøme-saken omfatter et stort antall omstridte tillatelser til bygging i den attraktive strandsonen på Tjøme, hvor arkitekten tegnet hus for byggesakslederen uten å ta betalt for det. Samtidig satt byggesakslederen og godkjente hyttesøknader fra arkitekten på Tjøme. Foto: Tore Meek / NTB

Arkitekt anker korrupsjonsdom i Tjøme-saken

Sivilarkitekten som for to uker siden ble dømt til ni måneders fengsel for korrupsjon i Tjøme-saken, anker dommen til Høyesterett.

Av NTB | 17.01.2023 20:26:05

Kriminalitet og rettsvesen: – Rune Breili har bestemt seg for å anke avgjørelsen til Høyesterett. Han anker dommen i sin helhet: lovanvendelsen, saksbehandlingen og straffeutmålingen, sier hans forsvarer, advokat Thomas Skjelbred, til Dagens Næringsliv.

I starten av januar ble arkitekten dømt for korrupsjon i Agder lagmannsrett. En byggesaksleder ble dømt til elleve måneders fengsel for korrupsjon og tjenesteforsømmelse. Saken hadde da hatt flere runder i rettsvesenet.

– Breili mener Agder lagmannsretts avgjørelse etterlater et fortsatt behov for å avklare hvor grensene for straffbar korrupsjon går, sier Skjelbred til DN og fastholder at straffen i tillegg var altfor streng.

Tjøme-saken omfatter et stort antall omstridte tillatelser til bygging i den attraktive strandsonen på Tjøme. Kjernen i saken har vært svært nære relasjoner mellom et lokalt arkitektfirma og den kommunale byggesakslederen og vederlagsfrie arkitekttjenester fra sivilarkitekt Rune Breili til byggesaksleder Harald Svendsen.

Også Svendsen anker dommen til Høyesterett, bekrefter hans forsvarer Henrik Strømme overfor DN.

(©NTB)

Flere nyheter: