Menu
Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB

Arbeidstakerorganisasjonene i politiet ber om langtidsplan

Organisasjonene som organiserer politiansatte ber om et nytt politirolleutvalg og mer langsiktig planlegging for politiet.

Av NTB | 25.09.2023 09:42:20

Kriminalitet og rettsvesen: – Politiet har et samfunnsoppdrag i å bidra til innbyggernes rettssikkerhet, trygghet og velferd. En ny sikkerhetspolitisk situasjon krever nå et styrket politi med mulighet til langsiktig planlegging og oppdatert kunnskap om hva politiets rolle er og skal være, for å kunne levere på samfunnsoppdraget.

Det sier fire representanter fra arbeidstakerorganisasjonene forbundsleder Unn Alma Skatvold i Politiets Fellesforbund; forbundsleder Kjetil Ravlo i Norges Politilederlag i Parat; leder Einar Follesøy Kaldhol i Parat politiet og styremedlem Aase Randi Kveen Hartmann i Norsk Tjenestemannslag Politiet (NTL Politiet).

Organisasjonene har nå sendt i et brev til justisministeren der de ber om følgende:

1. Det oppnevnes et nytt politirolleutvalg hvor målet er en bred politisk forankring av hva politiets rolle er og skal være fremover, hvilke oppgaver politiet skal utføre og eventuelt fritas for.

2. Det innføres flerårige planer for politiet, basert på politidirektørens faglige råd, og med risikovurdert ambisjonsnivå.

(©NTB)

Flere nyheter: