Menu
Nav-direktør Hans Christian Holte sier at arbeidsledigheten er lav og at etterspørselen etter arbeidskraft i Norge er høy. Foto: Javad Parsa / NTB

Arbeidsledigheten i februar holdt seg stabil

Det var en liten økning i antall arbeidsledige i februar. 1,9 prosent av arbeidsstyrken sto uten jobb. Ledigheten øker stadig blant personer på 50 år og eldre.

Av NTB | 03.03.2023 10:25:37

Økonomi og næringsliv: I forrige måned var 54.000 personer helt ledige og 10.400 arbeidssøkere på tiltak, ifølge Nav.

– Arbeidsledigheten gikk litt opp i februar, men den er fortsatt på et lavt nivå, og etterspørselen etter arbeidskraft er fortsatt høy. Ledigheten øker blant annet innen bygg og anlegg og blant personer i 50-årsalderen, sier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte i en pressemelding.

5.400 av de helt ledige er permitterte, og det samme gjelder for 4.500 av de delvis ledige. De permitterte utgjorde til sammen 0,3 prosent av arbeidsstyrken i februar. Nesten halvparten av de permitterte har bakgrunn fra bygge- og anleggsarbeid eller industriarbeid.

I februar økte antallet helt ledige og arbeidssøkere på tiltak i aldersgruppene 30 til 39 år og 50 til 59 år, justert for sesongvariasjoner. Den relative økningen var størst i sistnevnte gruppe, med 1 prosent.

Ved utgangen av februar var arbeidsledigheten høyest i Vestfold og Telemark. Her var 2,8 prosent av arbeidsstyrken helt ledige eller arbeidssøkere på tiltak.

Personer som oppgir å ha mistet jobben eller at de kommer til å miste jobben, utgjør 32 prosent av de nye arbeidssøkerne. De som oppgir at de er permittert eller kommer til å bli permittert, utgjør 20 prosent, mens 10 prosent er usikre på jobbsituasjonen sin.

De fleste nye stillingene var innen helse, pleie og omsorg med 13.900 nye stillinger. Det kom 4.400 nye stillinger innen reiseliv og transport og like mange nye innen serviceyrker og annet arbeid.

Sammenlignet med februar i fjor er antallet nye ledige stillinger redusert for nesten alle yrkesbakgrunner. Bygg- og anleggsarbeid faller med 42 prosent og ingeniør- og ikt-fag med 40 prosent.

Ledigheten var høyest i aldersgruppen 20 til 24 år, med 3,3 prosent, etterfulgt av personer i alderen 25 til 29 år, der 2,9 prosent var uten jobb, og så 30 til 39 år, der ledigheten var på 2,9 prosent. Den laveste ledigheten var blant personer 60 år og eldre, med 1,3 prosent av arbeidsstyrken.

I februar var det 14.900 nye arbeidssøkere hos Nav, som tilsvarer 700 per dag, justert for normale sesongvariasjoner.

I løpet av februar ble det lagt ut 49.800 nye ledige stillinger på arbeidsplassen.no. Det tilsvarer rundt 2.500 nye ledige stillinger per virkedag.

(©NTB)

Flere nyheter: