Menu
Arbeidsledighet kan blant annet føre til økt stressnivå i kroppen, angst, depresjon og andre mentale lidelser. Menn ser ut til å bli hardest rammet, ifølge en ny studie. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Arbeidsledighet er helseskadelig – spesielt for menn

Arbeidsløshet slår negativt ut på folks helse – og menn ser ut til å bli hardest rammet, ifølge en ny undersøkelse.

Av NTB | 20.01.2023 07:05:41

Medisin og helse: Ifølge studien fra Oslo Met fører arbeidsledighet til betydelige helseproblemer, som for eksempel økt stressnivå i kroppen, angst, depresjon og andre mentale lidelser.

– Men det gir også økt dødelighet, sier forsker Kristian Heggebø, som står bak studien.

Han har undersøkt arbeidsledige kvinner og menn i 2000, 2006 og 2011 og sett på hvilke helserelaterte konsekvenser arbeidsløsheten har hatt for dem fram til 2017.

Funnene viser at arbeidsløshet slår negativt ut på folks helse – spesielt for menn.

– Menn som har opplevd arbeidsledighet, har 80 til 90 prosent høyere risiko for å dø i løpet av de neste ti årene enn dem som hadde jobb hele tiden. For kvinner er tilsvarende tall omtrent 40 prosent, sier Heggebø.

Han mener at overdødeligheten blant de arbeidsledige tyder på at de ikke har greid å kvitte seg med alle de ugunstige helsekonsekvensene – også etter at de eventuelt er tilbake i jobb igjen.

– Det ser ut til å være noe de trekker med seg videre i livsløpet, og som fører til at de dør tidligere sammenlignet med personer som har vært kontinuerlig i jobb, sier Heggebø.

(©NTB)

Flere nyheter: