Menu
Sametingsrepresentanten Ronny Wilhelmsen på talerstolen i går kveld. Foto: Arbeiderpartiet / Flickr / NTB

Aps sametingsleder: – Flaut å tilhøre Arbeiderpartiet

Aps sametingsleder Ronny Wilhelmsen har mistet tålmodigheten med eget parti i Fosen-saken.

Av NTB | 05.05.2023 08:04:16

Politikk: Det er en dyp uenighet mellom Arbeiderpartiet i Sametinget og partifellene i regjeringen i Oslo om hvordan saken om vindmøllene på Fosen bør løses.

Fra talerstolen i Folkets Hus torsdag kveld, ga Arbeiderpartiets parlamentariske leder på Sametinget, Ronny Wilhelmsen, tydelig beskjed om hva han synes om den betente striden om vindmøllene på Fosen i Trøndelag.

– Det skal være en selvfølge for oss i arbeiderbevegelsen å rette opp i menneskerettsbrudd. Det er vår plikt å sørge for at Høyesterettsdommen blir fulgt opp. Den usikkerheten som er skapt må det rettes opp i, sa Wilhelmsen fra talerstolen i Folkets Hus.

– Jeg synes jo det er veldig flaut å tilhøre Arbeiderpartiet og behandle et menneskerettsbrudd på en sånn måte at man skal vente i det uendelige. Man må rydde opp i denne saken slik at man gå videre, sier Wilhelmsen til NTB etter innlegget.

Aasland innrømmer at prosessen med å finne en løsning har tatt tid. Forsøket på mekling endte med brudd fordi partene sto for langt fra hverandre. Nå vil statsråden ha en ny utredning om saken. Også det er det uenighet om.

Aasland har gjentatte ganger understreket at for å kunne fatte et nytt konsesjonsvedtak for vindkraftverkene på Fosen, trengs et oppdatert kunnskapsgrunnlag.

Reindrifta mener derimot at det ikke er grunnlag for noe ny konsesjon. De vil ha vindmøllene revet og mener de har full dekning for denne tolkningen i høyesterettsdommen.

– Forrige gang jeg tok opp spørsmålet var i partiets landsstyremøte, og da det ikke skjedde noe så oppsto disse demonstrasjonene. Jeg er redd for at man i departementet ikke har kontroll på situasjonen, sier sametingspolitikeren.

Han understreker at han ikke har uttalt om vindmøllene bør rives eller om de skal få stå, men så lenge regjeringen ikke har gjort noe med dommen fra Høyesterett skjer det et pågående menneskerettsbrudd mot reindriftssamene.

Det var i oktober 2021 at Høyesterett etter en over ti år lang rettsprosess kom med den oppsiktsvekkende dommen som slår fast at vindkraftkonsesjonene som er gitt på Fosen, er ulovlige.

Etter at det hadde gått 500 dager uten at noe var skjedd i saken, ble det gjennomført store demonstrasjoner i Oslo i månedsskiftet februar-mars.

– Jeg har vært veldig tydelig på at vi skal gjennomføre oppfølgingen av høyesterettsdommen på en god og troverdig, ordentlig måte som står seg i ettertid, og at ikke vi bryter på noen som helst måte menneskerettighetene, sier Aasland.

– Men nå må dere høre etter. Jeg tror jeg snakker på vegne av mange samer når jeg sier at behandlingen av Fosen-saken rokker ved denne troen, sa Wilhelmsen.

Til NTB sier Wilhelmsen etterpå at han ikke har hørt noen ting fra partikollega og olje- og energiminister Terje Aasland siden det ble lovt å gjøre noe.

– Vi må se om vi kan sende dette ut på et anbud eller om vi kan gå ut og gi det direkte til noen. Vi har hatt dialog med reindriften og Sametinget om hvilke de mener bør delta i en slik utredning, sier Aasland til NTB.

Wilhelmsen sier han er bekymret over at regjeringen ikke gjort noe og at det å ta opp saken fra Arbeiderpartiets talerstol er det kraftigste virkemiddelet han kan ty til.

– De kan jo ikke annet enn å innse at vi må gjennomføre en ny utredning for å få et nytt vedtak. Også er de uenige i at vi faktisk trenger en ny utredning, sier Aasland om Sametinget og reindriftssamene som er berørt av dommen.

– En av grunnsteinene for et fungerende demokrati er befolkningens tro på rettsstaten. Her må jeg si at vi som en del av arbeiderbevegelsen, med vår lange historie med rettighetskamp, bør fortsatt stå i første rekke for den troen, sa Ronny Wilhelmsen foran de 300 landsmøtedelegatene torsdag kveld.

(©NTB)

Flere nyheter: