Menu
Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) på Arbeiderpartiets landsmøte i Oslo Kongressenter. Nå har de vedtatt ny strømpolitikk. Foto: Heiko Junge / NTB

Aps nye strømpolitikk: Kutt i bonuser, kutt i strømpris og nei til nye utenlandsforbindelser

Slutt på bonusfest i Statkraft, kraftig satsing på solenergi, lavere strømpriser og strengere krav til strømselskaper. Ap har vedtatt 32 sider med ny strømpolitikk.

Av NTB | 05.05.2023 22:34:07

Økonomi og næringsliv: – Det bygges ingen nye utenlandsforbindelser fra det norske fastlandet på kort eller mellomlang sikt, slår Arbeiderpartiet fast i sitt nye energipolitiske dokument.

Rapporten ble i sin helhet vedtatt på Arbeiderpartiets landsmøte fredag, med noen endringer.

– Vi må lære av krisen vi nå står i, og bruke den til å videreutvikle dagens system, samtidig som vi tar med oss det beste fra norsk kraftpolitikk gjennom mer enn 100 år, slår Arbeiderpartiet fast.

Hun er svært fornøyd med at nesten alt de har foreslått, nå er vedtatt.

– Folk kommer til å merke at det blir nye industrimuligheter knyttet til kraft. Det kommer til å bli flere tiltak for energieffektivisering. Det er kjempeviktig å få ned forbruket. Og vi er tydelige på at strømmen må bli rimeligere, sier Nordtun til NTB.

Partiet vil også:

* Styrke husbanken med økte midler for å kunne gi lån til oppgraderinger som gir redusert energibruk.

* Dekke 35 prosent av investeringene til bedrifter og borettslag som installerer solcelle- og energilagringsløsninger.

* Støtte isolasjon og utskifting av dører og vinduer med 20 prosent av kostnadene.

Partiet vil innføre restriksjoner på bonuser/provisjoner for ansatte i offentlige kraftselskaper og ha en kraftig innstramming av lønn for ledere i kraftselskapene.

Selskapene må også jobbe for at lønnsforskjellene ikke er for store mellom ledere og ansatte, dersom Ap får viljen sin.

– Innbyggerne opplever at markedet ikke fungerer til deres beste slik det historisk sett har gjort. Situasjonen vi nå opplever, kan føre til en tillitskrise mellom innbyggere og myndigheter, heter det i Aps nye strømpolitikk.

Partiet slår fast at offentlig eierskap for alle utenlandsforbindelser ligger til grunn.

– Kraftutvekslingskabler med Europa skal ivareta norske interesser både i form av lavere priser og økt forsyningssikkerhet, heter det.

– Vannkraften, flerårsmagasinene og vår energirikdom skal disponeres til det beste for norske forbrukere og norsk næringsliv, mener Arbeiderpartiet.

Partiet vil også bruke handlingsrommet i EØS-avtalen for å ivareta Norges interesser og vurdere tiltak som kan dempe prissmitten.

– Både landbasert vindkraft, solkraft, vannkraft og energieffektivisering vil være viktige kilder for å sikre at vi har den kraften vi trenger fram mot 2030, slår Ap fast.

Havvindsatsingen langs hele kysten trekkes fram, inkludert planen om å nesten doble norsk kraftproduksjon i årene som kommer.

– Vi skal legge til rette for en historisk utbygging av havvind som nesten vil doble norsk kraftproduksjon i årene fremover.

– Samtidig er vi er åpne for ny kunnskap om alternative energiformer, som for eksempel kjernekraft, bølgekraft, tidevannskraft og andre mulige fremtidige energikilder, skriver Arbeiderpartiet.

Partiet vil legge til rette for offentlig eierskap i nye vindkraftprosjekter på land.

Partiet vil innføre strengere krav til selskapenes markedsføring av pris, varighet og avtaletype, vurdere maksgrense for påslag og gebyrer og styrke håndheving og sanksjonering mot strømsalgselskap ved brudd på strømavtaler og markedsføringsloven. Terskelen for å miste konsesjon må bli lavere.

Partiet går også inn for at elektrifisering av sokkelen skal skje på en måte som ikke svekker fastlandsindustriens konkurransekraft og muligheter for omstilling og vekst.

Det er Arbeiderpartiets energiutvalg, ledet av Stavanger-ordfører Kari Nessa Nordtun, som har utarbeidet rapporten.

Blant annet slår Arbeiderpartiet fast at støtten til energieffektiviseringstiltak gjennom Enova skal styrkes med en milliard kroner. Partiet vil også ha en storstilt satsing på solenergi.

Arbeiderpartiet er nå svært tydelige på at lønns- og bonusfesten i statlig eide selskaper som Statkraft må ta slutt.

Arbeiderpartiet vil også ta grep i kraftmarkedet.

Partiet slår også fast at energipolitikken skal være under sterk politisk styring og kontroll.

I rapporten understrekes det at det haster med å utløse ny produksjon av elektrisk kraft i Norge.

Strømselskapene kan også vente seg strengere kontroll hvis Arbeiderpartiet får gjennomført sin politikk.

(©NTB)

Flere nyheter: