Menu
Illustrasjonbilde ungdom Foto: Rogério Martins/Pexels
Illustrasjonsfoto av ungdom. Foto: Rogério Martins/Pexels

Åpent foreldremøte i Festiviteten

Haugesund kommune inviterer til åpnet møte for ungdomsforeldre i Festiviteten. Et av formålene er å fremme inkludering, forhindre rus og kriminalitet i overgangen mellom barne- og ungdomsskole.

Av tomas | 26.08.2023 10:23:25

Skolestart: Haugesund kommune inviterer ungdomsforeldre til et åpent møte i Festiviteten tirsdag 29.august klokken 18.00-20.00

Møte er spesielt rettet mot barnefamilier som har barn i overgangen fra barneskolen til ungdomsskolen. Kommunen vil blant annet informere om hvilke tilbud og ressurser de har tilgjengelig.

– Det er mye som skjer i overgangen fra barneskolen til ungdomsskolen, ikke bare ny skole, venner og utfordringer, men også nye tilbud og muligheter. Vi ønsker å informere om hvilke tilbud og ressurser Haugesund kommune kan bidra med i denne overgangen, uttaler barne- og ungdomskoordinator Truls Aarseth von Essen på kommunens nettsider.

Inkludering, rus og kriminalitet
På foreldremøtet vil fagpersoner belyse ungdommers utviklings-reise og deres spesielle behov. Videre vil kommunen foreslå viktige strategier for å fremme inkludering, forhindre rus og kriminalitet blant Haugesunds ungdommer.

Møtet vil også gi en oversikt over det mangfoldige tilbudet som er tilgjengelig for ungdom i byen. Både frivillige organisasjoner og kommunale instanser vil være til stede på Festiviteten, og de vil introdusere ulike programmer og muligheter som ungdommene kan dra nytte av.

Felles innsats for lokalmiljøet
Selv om hovedfokus er på foreldre med ungdommer i alderen 12-16 år, ønsker kommunen alle foreldre i Haugesund velkommen til å delta. Initiativet er en felles innsats for å styrke forståelsen mellom foreldre, skoler og lokalsamfunn, og for å skape et trygt og støttende miljø der våre ungdommer kan vokse og trives.

– Ungdom i Haugesund har det stort sett bra og oppfører seg fint, men vi opplever et stort behov for informasjon fra foreldregruppen og ønsker å imøtekomme det med et slikt foreldremøte, avslutter barne- og ungdomskoordinator von Essen.

Flere nyheter: