Menu
Stavanger-ordfører Kari Nessa Nordtun har ledet Aps energiutvalg. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Ap-utvalg vil styrke strømstøtten og droppe nye utenlandsforbindelser

Arbeiderpartiets energiutvalg vil begrense utenlandsk prissmitte på norsk strøm. De foreslår flere tiltak for å få ned strømprisene.

Av NTB | 06.02.2023 15:25:34

Økonomi og næringsliv: – Det haster å få på plass tiltak for å få ned strømregningen raskest mulig. Sånn som situasjonen er nå, så er det uholdbart og ulevelig for veldig mange, sier Stavanger-ordfører Kari Nessa Nordtun til NTB.

Hun har ledet Arbeiderpartiets energiutvalg, som mandag la fram en 28 sider lang rapport med flere tiltak for å få ned strømprisene.

Utvalget foreslår å styrke strømstøtten og droppe nye utenlandsforbindelser. I tillegg vil de redusere momsen på strøm.

– Arbeiderpartiets energipolitikk skal bidra til at Norge fortsatt har Europas laveste strømpriser, slår utvalget fast.

Utvalget sier nei til makspris på strøm. Samtidig åpner de for utbygging i vernede vassdrag og flere vindanlegg på land. De står også fast på å elektrifisere sokkelen.

– Folk er ekstremt opptatt av strømprisene, og det er en alvorlig situasjon for veldig mange familier, folk og bedrifter, sier Nordtun.

Utvalget vil blant annet:

* Ha en gjennomgang av dagens strømstøtteordninger og forsterke disse slik at strømregningen til folk reduseres ytterligere.

* Utrede tiltak med mål om å begrense urimelig negativ virkning av prissmitte fra Europa som følge av kraftutveksling.

* Sikre at energisamarbeidet med EU er i tråd med Norges interesser.

* Øke tilskuddet til Enova med 1 milliard kroner.

Tiltakene skal stemmes over på Arbeiderpartiets landsmøte i mai.

Men Nordtun mener at det kan være mulig å finne løsninger også innenfor disse rammene.

– Det som er viktig, er at vi først og fremst konsentrerer oss om den politikken som vi mener er best for folk. Vi har flere eksempler på at hvis vi står tydelig på det, så klarer vi å gjøre tilpassinger som er i samsvar med EØS-avtalen, sier Nordtun til NTB.

Hun viser blant annet til EUs postdirektiv, hjemfallsretten og reglene for bemanningsbyrå.

– Det er rom der vi ønsker å gå inn for det, sier hun.

Blant annet vil de at det ikke skal bygges nye utenlandsforbindelser fra det norske fastlandet på kort eller mellomlang sikt.

I tillegg ber utvalget om at man vurderer å ikke legge nye kraftkabler i Skagerrak når dagens linjer til Danmark snart er for gamle.

– En eventuell reinvestering må sees i sammenheng med utbygging av havvind og hybrid-nett, skriver utvalget.

– Vi falt ned på å ikke gå for konkret makspris fordi vi er redd det kan få negative effekter for konkurransen i markedet, investeringer i ny produksjon og nett og for strømsparing, sier Nordtun.

Utvalget vil også ha en storopprydding i strømselskapene.

– Det er liten tvil om at mange har blitt lurt inn i for dårlige avtaler i et uoversiktlig marked. Her må det ryddes, sier utvalgslederen.

Utvalget ble nedsatt av partiet i februar i fjor etter stor misnøye i befolkningen over stadig økende strømpriser.

Regjeringen har gjentatte ganger vist til at EØS-avtalen begrenser handlingsrommet for å få ned strømprisene.

Utvalget foreslår at det legges klare prinsipper til grunn for videre strømutveksling med utlandet.

Utvalget går ikke inn for makspris på strøm.

Flere nyheter: