Menu
Antallet sosialhjelpstilfeller økte med 8,7 prosent fra 2021 til 2022. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Antall sosialhjelpsmottakere øker

For første gang på fire år øker nå antall sosialhjelpsmottakere, ifølge tall fra SSB. Størst økning er det blant barnefamilier.

Av NTB | 16.03.2023 12:44:10

samfunn: I tallene fra Statistisk sentralbyrå (SSB) kommer det fram at antallet sosialhjelpstilfeller økte med 8,7 prosent – fra 124.900 tilfeller i 2021 til 135.750 tilfeller i fjor.

I kroner og øre økte ble det utbetalt 7,38 milliarder kroner i sosialhjelpsutbetalinger i fjor, opp fra 6,71 milliarder i 2021. Økningen tilsvarer 9,9 prosent.

SSB-tallene viser også at det er økning blant barnefamilier som mottar sosialhjelp. Antall sosialhjelpstilfeller som forsørger barn under 18 år økte med 12,9 prosent, fra 31.241 til 35.262 i samme periode.

– Barn og unge er spesielt sårbare i vanskelige situasjoner. Det er viktig at deres behov blir ivaretatt. Nav-kontoret skal ta særlige hensyn til barnas behov i alle vurderinger som gjøres. Barn og unge skal sikres en trygg oppvekst og kunne delta i alminnelige skole- og fritidsaktiviteter, uavhengig av om foreldrene har en vanskelig økonomi., sier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte.

(©NTB)

Flere nyheter: