Menu
Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB

Antall rogalendinger på arbeidsavklaringspenger øker

Nesten 13.000 rogalendinger får arbeidsavklaringspenger fra Nav. Høyeste andel mottakere av AAP finner vi i Haugesund og Karmøy. Psykiske lidelser utgjør den største diagnosegruppen som mottar ytelsen

Av tomas | 14.04.2023 12:46:58

NAV: Nesten 13.000 personer i Rogaland mottar avklaringspenger fra NAV. Det er en økning på 6,8 prosent fra i fjor, skriver NAV i en pressemelding.

Høyeste andel mottakere av avklaringspenger (AAP) finner vi i Haugesund, Sandnes og Karmøy. Ved utgangen av 1.kvartal i år fikk 4,7 prosent av innbyggerne i kommunene ytelsen fra NAV.

Av de store diagnosegruppene utgjør psykiske lidelser den største gruppen med 43 prosent av mottakerne i Rogaland.

Kvinner utgjør 60 prosent av AAP-mottakerne. Blant mottakerne av arbeidsavklaringspenger i Rogaland har 21 prosent innvandrerbakgrunn.

Flere nyheter: