Menu
Amedias konsernsjef Anders Møller Opdahl (t.h.) og konserndirektør økonomi, finans og strategi Gisle Torheim la onsdag fram resultatet for 2022. Foto: Annika Byrde / NTB

Amedias overskudd falt kraftig

Mediekonsernet Amedia fikk i fjor et driftsresultat på 370 millioner kroner. Det er en nedgang på 254 millioner fra 2021.

Av NTB | 19.04.2023 14:14:06

Økonomi og næringsliv: Amedia opplyser i en pressemelding at de i fjor oppnådde et brutto driftsresultat på 370 millioner kroner.

– Resultatet er svakere enn i 2021, som var et ekstraordinært godt år. Deler av fallet skyldes planlagte satsinger som videreutvikler vår virksomhet, mens vi også er truffet av en mer krevende makroøkonomisk utvikling, sier visekonsernsjef Gisle Torheim.

Den digitale abonnementsveksten fortsatte gjennom 2022, og over 60 prosent av Amedias abonnenter er nå heldigitale. Digitale annonseinntekter økte med 8 prosent og utgjør 56 prosent av de totale annonseinntektene.

Konsernet opplevde digital vekst både i annonse- og abonnementsinntektene med henholdsvis 8 og 14 prosent.

I meldingen kommer det fram at Amedias annonseinntekter endte på 1,3 milliarder kroner. De digitale annonseinntektene vokste sammenlignet med i 2021, mens inntektene fra papirannonseringen fortsatte å falle som ventet.

– Amedias kostnadsvekst skyldes delvis reinvestering i kjernevirksomhet, både i avisene og i utviklingsmiljøene, samtidig som Amedia har investert i nye posisjoner og partnerskap. Så påvirkes også Amedias selskaper av den sterke pris- og lønnsveksten i samfunnet. Med dette bakteppet har vi gjennomført kostnadstilpasninger på flere områder, som sammen med vår sterke finansielle stilling gjør oss godt rustet til å utvikle oss videre de neste årene, sier Torheim.

Han trekker fram to engangseffekter som påvirket resultatene i negativ retning.

– I romjulen 2021 ble Amedia rammet av et alvorlig dataangrep, og våren 2022 avviklet vi vår virksomhet i Russland som følge av russiske myndigheters invasjon av Ukraina. Disse engangshendelsene påvirker brutto driftsresultat negativt med til sammen 47 millioner kroner, avslutter Torheim.

– Amedia leverte i 2022 fortsatt digital vekst i både abonnements- og annonseinntekter, med et krevende makroøkonomisk bakteppe. Gjennom investeringer i nye posisjoner og partnerskap har vi styrket vår kjernevirksomhet og vår samfunnsrolle ytterligere, sier konsernsjef Anders Opdahl.

Amedias samlede driftskostnader endte i fjor på 3,7 milliarder kroner, 178 millioner kroner høyere enn i 2021.

(©NTB)

Flere nyheter: