Menu
Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) varsler strakstiltak for Bredtveit og gjør Skien fengsel om til kvinnefengsel. Foto: Hanna Johre / NTB

Akutte tiltak skal bedre soningsforholdene for kvinner

Justisministeren varsler flere akuttiltak på Bredtveit fengsel for å bedre soningsforholdene for kvinner. I tillegg gjøres Skien fengsel om til kvinnefengsel.

Av NTB | 23.03.2023 11:24:08

Kriminalitet og rettsvesen: Sivilombudet var i forrige uke på et uvarslet tilsyn i Bredtveit fengsel og Ullersmo avdeling Zulu. Funnene er av en slik karakter at Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) iverksetter strakstiltak for å avhjelpe den akutte situasjonen, opplyser Justis- og beredskapsdepartementet.

Situasjonen er særlig alvorlig på Bredtveit, ifølge justisminister Emilie Enger Mehl (Sp).

– Jeg har bedt Kriminalomsorgsdirektoratet gjøre akutte tiltak for å bedre forholdene på Bredtveit og vurdere større endringer på lengre sikt, sier hun.

Kvinnene på avdeling Zulu ved Ullersmo flyttes til andre fengsler fra mandag av.

11. mars siden tok en kvinne livet sitt i fellesarealet på Bredtveit.

– Det har vært for dårlige soningsforhold for kvinner på Bredtveit i mange år. Selvmordet for snart to uker siden kommer på toppen av årevis med lav bemanning og for dårlige bygningsmessige forhold, sier Mehl.

– KDI jobber nå med å omdisponere bemanning fra andre fengsler. Dette kan få konsekvenser for soningsforholdene for menn, men det må vi akseptere når situasjonen er så alvorlig, sier Mehl.

Mehl viser til at Sivilombudet i en årrekke har påpekt at kvinner har dårligere soningsforhold enn menn.

– Vi må vurdere hvilken fremtid Bredtveit kvinnefengsel skal ha. Forholdene på Bredtveit er ikke bra nok og har ikke vært det mange år. Regjeringen var i dialog med Oslo kommune om nytt fengsel på Bredtveit, men dette var ikke ønskelig lokalt. Derfor må vi vurdere andre muligheter, sier Mehl.

Kriminalomsorgen har det siste året sett en kraftig økning i kvinnelige innsatte med svært komplekst utfordringsbilde, psykiske lidelser og hyppig livstruende selvskadingsproblematikk. Alvoret i situasjonen tilsier at det er helt nødvendig med tiltak, slår Mehl fast.

Bemanningen på Bredtveit skal økes ved å rokere på personell fra andre fengsler. Samtidig skal antall innsatte på Bredtveit reduseres, og Skien fengsel skal gjøres om til kvinnefengsel.

Det er akutt behov for flere ansatte for å ivareta innsatte og sikre bedre arbeidsforhold.

Flere nyheter: