Menu
Politiadvokat Andreas Meeg-Bentzen er aktor i saken mot Kristian Valen. Foto: Lise Åserud / NTB

Mener Valen kunne bygge helautomatisk stridsvåpen

Et av våpnene til Kristian Valen kunne bygges om et stridsvåpen med enormt skadepotensial, ifølge aktor. Han ber retten dømme komikeren til ett års fengsel.

Av NTB | 12.01.2023 15:18:31

Kriminalitet og rettsvesen: Politiadvokat Andreas Meeg-Bentzen konkluderte i sin prosedyre med å legge ned påstand i straffesaken mot Kristian Valen. Ikke bare skal han dømmes for å ha hatt et fullt fungerende skytevåpen hjemme da politiet aksjonerte for rundt tre år siden, han må også straffes for å ha vært i besittelse av flere hundre narkotiske piller, ifølge Meeg-Bentzen.

– Passende straff vil være ett års ubetinget fengsel, sa politiadvokaten.

Han la også ned påstand om såkalt forebyggende inndragning av 49 våpenlignende gjenstander. Valens livssituasjon er «preget av rus og ustabilitet», og det er nærliggende og konkret fare for at gjenstandene vil bli brukt til en straffbar handling, argumenterte Meeg-Bentzen.

Da politiet aksjonerte mot Valens bolig i februar 2020, fant de også batonger og en skuddsikker vest som var merket «POLITI» og påmontert riksvåpenet.

– Tiltalte har ikke lært av tidligere feil. Mengden våpen og gjenstander som bes inndratt, må ses i sammenheng med tiltaltes oppførsel og er tvingende nødvendig, sa politiadvokaten.

Saken har vært til behandling i Oslo tingrett denne uka og skal tas opp til doms senere torsdag.

Flesteparten av våpnene er forsøkt deaktivert, men er ikke tilstrekkelig uskadeliggjort etter norske lovkrav.

At våpnene og gjenstandene ble funnet lagret sammen med kostymer og andre rekvisitter, mener Valens forsvarer, advokat Bernt Heiberg, støtter forklaringen om at de var ment for bruk i innspillinger av filmer, musikkvideoer og sketsjer.

Han prosederte også på at komikeren var overbevist om at våpnene var gjort varig ubrukelig i tråd med lovens krav. Kravene til deaktivering er dessuten svært vanskelig å overskue og kompliserte å forstå, ifølge forsvareren.

Med liten eller ingen våpenkunnskap har ikke komikeren selv evne eller forutsetning for å vurdere om deaktiveringen er gjort i henhold til kravet om at våpenet må være gjort «varig ubrukbar», framholdt han.

– Valen har ikke sittet hjemme og deaktivert våpen. Samtlige av disse våpnene er deaktivert av fagkyndige våpensmeder. Når politiet stoler på de vurderingene som gjøres av våpensmeder, må den som ber om deaktivering også kunne gjøre det, sa Heiberg.

Heiberg konkluderte med å legge ned påstand om at Valen må frifinnes for samtlige poster i tiltalen.

Aktor mener ett skytevåpen i tiltalens hovedpost var fullt fungerende. Våpenet kan ved hjelp av øvrige våpendeler som saken omfatter, bygges om til et helautomatisk stridsvåpen. Kripos har foretatt ombygging og gjennomført prøveskyting med våpenet etter ombygging, poengterte medaktor, politiadvokat Patricia Skaldebø-Rød.

Valen hevder han ikke vet hvordan våpenet har havnet hos ham, men mener det må ha skjedd i forbindelse med innspilling der andre leverandører av rekvisitter deltok. Det må ha skjedd en sammenblanding, mener han.

– Dette er et våpen som er fullt funksjonsdyktig. Det er ikke engang forsøkt deaktivert, slik de andre våpnene var. Tiltaltes forklaring om manglende våpenkunnskap står ikke til troende. Han har de nødvendige forutsetninger for å vite hva han har, sa hun.

Skaldebø-Rød lanserte Lego-prinsippet: At selv om man ikke man har et komplett sett, kan man likevel bruke deler fra andre sett. Det aktuelle våpenet – et halvautomatisk Remington-gevær av typen AR-15 – er kompatibelt med flere andre våpendeler som ble beslaglagt hjemme hos Valen.

Satt sammen på riktig måte kan våpenet omgjøres til et helautomatisk krigsvåpen med et «enormt skadepotensial», ifølge Skaldebø-Rød, som framholdt at nettopp denne typen var det mest brukte i masseskytinger i USA.

– Dette er ikke en ufarlig rekvisitt, men et farlig byggesett, sa Skaldebø-Rød.

Valen nekter straffskyld. Han mener han har dokumentert, gjennom uttalelser fra flere leger, medisinsk behov for pillene som ble funnet hos ham. Og våpnene og gjenstandene er ufarlige rekvisitter som han har brukt i sin virksomhet som komiker, framholder han.

Aktor mener derimot Valen er sterkt å klandre, altså at han har opptrådt grovt uaktsomt.

(©NTB)

Flere nyheter: