Menu
Aktor Johan Øverberg var tydelig i sin prosedyre på at aktoratet mener de nye bevisene i Baneheia-saken viser at Jan Helge Andersen var alene som overgrepene og drapene for 24 år siden. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Aktor: Andersen var alene i Baneheia – ber om to års fengsel

DNA-beviset og telebeviset trekker i samme retning, mener aktor: Jan Helge Andersen var alene da han voldtok og drepte to små jenter i Baneheia for 24 år siden.

Av NTB | 22.05.2024 11:59:31

Kriminalitet og rettsvesen: – Vi har lagt fram et nytt bevisbilde – et bilde som viser Jan Helge Andersen alene som gjerningsmann, sa statsadvokat Johan Øverberg da han innledet aktoratets prosedyre i Sør-Rogaland tingrett onsdag morgen.

Medaktor Andreas Schei konkluderte prosedyren med å legge ned påstand om at Andersen blir dømt til tro års fengsel for drapet på Lena Sløgedal Paulsen (10). Den lave straffeutmålingen skyldes at Andersen allerede er dømt til 19 års fengsel i Baneheia-saken. Retten kan samlet sett ikke gå utover lovens maksimum på 21 års fengsel.

Schei ga retten en inngående gjennomgang av det viktigste beviset: DNA-funn fra Andersen på begge ofrene som er forenlige med at de ble avsatt under seksuelle overgrep.

– Vi har 15 treff som er sammenfallende med Andersen, samt to fra obdusenten og et fra et familiemedlem. Men det er ingenting som tyder på innblanding fra Viggo Kristiansen – eller fra noen annen bestemt person. Det er ingenting som tyder på en gjerningsmann nummer to, uansett hvordan man ser på det, sa Schei.

– Det er 15–0 til Andersen. Det er 15 treff på ham og ingen fra en eventuell annen gjerningsmann, sa han.

Aktoratet har åpnet for at retten kan falle ned på en dom for medvirkning til drapet hvis den mener bevisene mot Andersen ikke holder til å dømme ham for selve drapet.

Øverberg belyste i prosedyren gjennomgående selvmotsigelser og ulogiske momenter i Andersens versjoner. En historie der Andersen lenge ble trodd. Aktoratet mener retten kan se bort fra delen av forklaringen som dreier seg om at Andersen handlet under trusler fra Kristiansen, som er frifunnet for ugjerningene.

– Men hvem er Andersen da? Er han ingen etterdilter, ikke et offer for «monsteret fra Baneheia», spurte Øverberg og la til at tiltalte etter aktoratets mening hadde en mer aktiv rolle som overgrepsmann og drapsmann.

– Påtalemyndigheten mener Andersens forklaring er fullstendig preget av ansvarsfraskrivelse. Den er lite plausibel og passer ikke overens med andre bevis i saken, supplerte statsadvokat Schei.

* Nye DNA-analyser viser funn av biologisk materiale fra Andersen på begge jentene. Funnene er forenlige med at de stammer fra overgrep. Det er derimot ikke gjort funn av DNA fra Viggo Kristiansen.

* Teledata er i realiteten et utelukkelsesbevis for Kristiansens del, ifølge aktor. Det har ikke vært mulig å gjøre målinger som tilsier at Kristiansens telefon var på åstedet. Den nærmeste basestasjonen som telefonen var koblet opp mot, dekker ikke åstedet.

* Sykkelen til Kristiansen var ikke parkert der Andersen hevder, mener aktor. Et spesielt sykkelinteressert vitne oppholdt seg på dette stedet og sa i retten han var sikker på at han ikke så sykkelen der.

* Andersens egen forklaring er lite troverdig, mener aktor, og viser til at han gjentatte ganger har endret og tilpasset den etter hvert som han har blitt konfrontert med andre beviser i saken.

– Det må ha vært to gjerningsmenn, har mange ment. Men det er en forestilling som mangler forankring i bevisene, sa Øverberg, som mener Andersens forklaring langt på vei er en beskrivelse av hvordan en mann kunne være alene om voldtektene og drapene.

Viggo Kristiansen har sonet nesten 21 år for drap og overgrep han ikke begikk. Etter at han for halvannet år siden ble fullstendig frifunnet og renvasket for enhver befatning med Baneheia-drapene, er hans tidligere kamerat blitt tiltalt i den gjenåpnede straffesaken.

Statsadvokat Øverberg understreket at tidligere domfelte Viggo Kristiansen er endelig frifunnet og uskyldig. Utfallet av straffesaken endrer ikke på Kristiansens status, uavhengig av hva retten skulle komme til om Andersen.

– Det er 24 år siden drapene i Baneheia. Da vi hørte mor Klara og far Arne-Bernts forklaring her i retten, var det åpenbart at tid alene ikke leger sorgen, smerten og tapet. De fortjener at man gjør det man kan for å gi dem et endelig svar, sa Øverberg.

Etter fem uker av den gjenåpnede drapssaken mot Jan Helge Andersen (43) er den nå inne i sine siste dager. Aktoratet og bistandsadvokatene prosederer onsdag, og saken tas opp til doms når forsvarer Svein Holden er ferdig med sin prosedyre torsdag ettermiddag.

Dette er aktoratets viktigste bevis for at Andersen er skyldig i drapet:

– Han gjør jo i realiteten ingenting, ifølge sin egen forklaring. Han verken passer på jentene eller beskriver noe som skulle tilsi at de måtte være to, poengterte Øverberg.

(©NTB)

Flere nyheter: