Menu

Aktivitetsleder dømt for voldtekt av fem barn

En aktivitetsleder i Sør-Rogaland er dømt til fengsel for fysiske overgrep mot tre jenter og to gutter, men er av lagmannsretten frikjent for nettovergrep.

Av NTB | 04.07.2023 16:12:55

Kriminalitet og rettsvesen: Frikjennelsen under ankesaken i Gulating lagmannsrett førte til at straffen ble redusert fra elleve års fengsel til seks, skriver Stavanger Aftenblad.

Mannen i 20-årene var ansatt som barne- og ungdomsarbeider i en kommune i Sør-Rogaland da overgrepene fant sted. Fordi de fornærmede var mindreårige da handlingene fant sted, defineres de i strafferetten som voldtekt.

Da Sør-Rogaland tingrett behandlet saken tidligere i år, ble aktivitetslederen dømt til elleve års fengsel. Han ble da kjent skyldig både i voldtekt mot fem mindreårige ungdommer og nettovergrep.

Aktivitetslederen tilsto både de fysiske overgrepene og nettovergrepene i flere avhør, men trakk tilståelsen av nettovergrepene kort tid før straffesaken startet i tingretten. Han ble likevel dømt for disse overgrepene også, og anket til lagmannsretten.

– Uriktige tilståelser har ført til feilaktige dommer i flere saker, blant annet Karmøy-saken. Jeg tror at mange har merket seg dette, sier mannens forsvarer, advokat Brynjar Meling, til NTB.

Han understreker at hans klient ikke på noen måte ønsker å hovere etter den delvise frikjennelsen.

– Han tar inn over seg det han har gjort, og har søkt behandling i fengselet, forteller Meling.

Han dømmes også til å betale erstatning til barn og ungdom som er fornærmede i de tiltalepostene der han ble frikjent. Det skyldes at beviskravet er lavere i erstatningssaker enn i straffesaker.

– Vi vil nå vurdere om erstatningsdommen er et brudd på uskyldspresumsjonen, og om den skal ankes, sier Meling.

Det var et mindretall på tre meddommere i lagmannsretten som stemte for frifinnelse. For å bli dømt må minst fem dommere, derav minst en fagdommer, stemme for fellelse.

Tiltalte ble av lagmannsretten dømt til å betale 2 millioner kroner i oppreisningserstatning til tolv fornærmede.

(©NTB)

Flere nyheter: