Menu
Leder av abortutvalget, Kari Sønderland, under fremleggelsen av Abortutvalgets rapport. Foto: Heiko Junge / NTB

Abortutvalget: Flertall vil utvide grensen for selvbestemt abort til uke 18

Et flertall av medlemmene i abortutvalget, 10 av 13 medlemmer, går inn for å utvide grensen for selvbestemt abort fra uke 12 til utgangen av uke 18.

Av NTB | 14.12.2023 10:31:46

Medisin og helse: Samtidig er utvalget nesten delt på midten i spørsmålet om fosterantallsreduksjon, tidligere kalt tvillingabort. Men et flertall på sju medlemmer ønsker at alle søknader om fosterantallsreduksjon behandles i abortnemnd.

Fosterantallsreduksjon er et inngrep der svangerskapet avsluttes for ett eller flere fostre, mens gjenværende foster eller fostre utvikler seg videre.

Utvalget som har gått gjennom abortloven og vurdert endringene, leverte torsdag konklusjonene sine til helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap).

– Takk til utvalget for et solid stykke arbeid, og for en historisk rapport som vi ønsker at skal ha stor betydning for kvinner i Norge, sa Kjerkol da hun mottok rapporten.

– Nå må vi som samfunn ta diskusjonen om hvordan abortlovgivningen skal være i vår tid, sier hun.

– En utvidelse av grensen for fri abort er en radikal svekkelse av rettsvernet for ufødt liv. Det setter menneskeverdet under større press. KrF vil ikke støtte en slik utvidelse, og vi håper alle som er enige med oss i at fosterets rettsvern ikke skal svekkes, blir med i arbeidet for å beholde dagens grense.

Abortutvalget har vært ledet av jurist og tidligere ekspedisjonssjef i Helse- og omsorgsdepartementet, Kari Sønderland, som innledet pressekonferansen om utvalgets rapport.

– Vi trenger en ny abortlov, en abortlov for vår tid. Samfunnet har endret seg mye siden 1970-tallet. Mange av samfunnsendringene har relevans for abortspørsmålet, sa Sønderland.

– Noen av hensynene som lå til grunn for abortloven, er ikke lenger legitime, sa hun.

Dagens abortlov ble vedtatt i 1975, og selvbestemt abort fram til 12. svangerskapsuke ble innført i 1978.

Årlig gjennomføres rundt 12.000 svangerskapsavbrudd i Norge. 84 prosent blir gjennomført før niende svangerskapsuke (84,1 prosent).

Utvalgets arbeid danner grunnlaget for den videre behandlingen av abortloven i Stortinget. Her er det store sprik mellom partiene.

Fem av stortingspartiene – Ap, SV, Rødt, Venstre og MDG – vil utvide grensen for selvbestemt abort. Rødt og SV vil sette grensen på 22 uker, mens de andre partiene vil gå til uke 18.

Høyre, Frp, Senterpartiet og KrF vil beholde dagens grense på 12 uker.

Utredningen skal nå ut på høring med frist 22. mars 2024.

Partileder Olaug Bollestad i Kristelig Folkeparti mener det er bekymringsfullt at abortutvalget foreslår fri abort frem til 18. svangerskapsuke.

Abortutvalget ble oppnevnt av regjeringen 17. juni 2022. Mandatet var å se på abortlovens bestemmelser, oppfølgingen av kvinner som tar abort og vurdere alternativer til dagens abortnemnder.

I dag kan kvinner selv bestemme om de vil ta abort fram til uke 12 i svangerskapet. Etter dette må de søke en nemnd for å få det godkjent. Over 99 prosent av søknadene blir godkjent. To av tre aborter er begrunnet i medisinske forhold og 95 prosent er selvbestemte.

(©NTB)

Flere nyheter: