Menu
ARKIVBILDE: Google Maps

8,2 mill i krav etter TV Haugaland-konkurs

Det har kommet inn krav på 8,2 millioner kroner etter konkursen i TV Haugaland. Bostyrer stiller krav om at overføring av verdier like før konkursen blir omgjort.

Av Egil M Solberg | 05.12.2023 21:28:53

Næringsliv: Bostyrer undersøker om salget av aksjer i TVH Digital AS til Haugaland Media AS for 23,000 kroner kan omgjøres. Heine F. Birkeland bestrider kravene, skriver Haugesunds avis.

Etter konkursen i TV Haugaland krever største eier Heine F. Birkeland 4,1 millioner kroner gjennom Ferking Gården AS. Kravet gjelder framtidig husleie fra 28. oktober 2023 til 1. august 2030 for lokalene der TV Haugaland holdt til, skriver avisa.

TV Haugaland hadde ifølge avisa også et ubetalt krav på 1,2 millioner kroner mot huseier for ombygging av lokalene, som bostyrer Jens Otto Haugland mener ikke inngår i bankens pant.

Det som potensielt kan utgjøre et straffbart forhold, er brudd på kravet om forsvarlig egenkapital, da denne synes tapt allerede i 2007, skriver advokat Jens Otto Haugland ifølge avisa.

Flere nyheter: