Menu
NAV direktør i Rogaland. Merethe P. Haftorsen. FOTO: NAV Rogaland

700 flere arbeidssøkere i 2023

I løpet av det siste året har det blitt i underkant av 700 flere arbeidssøkere i Rogaland. Store deler av økningen gjelder ukrainske flyktninger.

Av Egil M Solberg | 21.12.2023 10:29:29

Trafikk: – Store deler av økningen henger sammen med at et betydelig antall ukrainere har avsluttet introduksjonsprogrammet i kommunene i år i Rogaland, sier Merethe P. Haftorsen, direktør i NAV Rogaland.

Nye arbeidsmarkedstall fra NAV viser at 7 227 personer er registrert som helt ledige, delvis ledige eller arbeidssøkere på tiltak i desember. 4 432 av dem, eller 1,7 prosent av arbeidsstyrken, er helt ledige.

Justert for sesongvariasjoner holder ledigheten seg på samme nivå som i november.

På landsbasis er andelen helt ledige på 1,9 prosent.

– Helt ledige utgjør 1,7 prosent av arbeidsstyrken i Rogaland ved utgangen av året. Dette er også månedsgjennomsnittet for 2023, og illustrerer hvor stabilt arbeidsmarkedet i fylket har vært i året vi snart legger bak oss, sier Haftorsen.

Flere nyheter: