Menu
Prisen på norsk tømmer er høy og øker fortsatt. Så langt i år har det blitt hogd 5,9 millioner kubikkmeter tømmer i landet. Foto: Vidar Ruud / NTB

5,9 millioner kubikkmeter tømmer hogd i Norge hittil i år

Både i 2021 og 2022 ble det hogd rekordstore mengder tømmer i Norge. Med en vedvarende høy tømmerpris er det mye som tyder på store hogsttall også i år.

Av NTB | 07.07.2023 15:32:59

Økonomi og næringsliv: Gjennom første halvdel av 2023 ble det hogd 5,9 millioner kubikkmeter tømmer i Norge. Samlet bruttoverdi på tømmeret solgt så langt i år er på tre milliarder kroner, skriver Landbruksdirektoratet i en pressemelding.

Så langt i år har det blitt hogget 73 prosent gran og 24 prosent furu målt i volum. Skogeierne i Innlandet sto for hele 40 prosent av hogstvolumet i første halvår, men det var skogeierne i Møre og Romsdal som fikk best betalt for tømmeret sitt i denne perioden.

Prisene på norsk tømmer er rekordhøye og fortsetter å øke.

– Dette er en utvikling vi har sett over mange år. Det som drar økningen nå, er sagtømmerprisen, mens prisen for massevirke har flatet ut, sier seniorrådgiver Arne Rannem i Landbruksdirektoratet.

(©NTB)

Flere nyheter: