Menu
I Midtøsten lever 39 prosent av alle barn i områder med krig og væpnet konflikt. Palestinske Jalal Nabhan sitter foran familiens hus som ble bombet i et israelsk angrep på Gazastripen i midten av mai. Foto: AP / NTB

468 millioner barn lever i områder med krig og konflikt

Hvert sjette barn i verden vokser opp i områder med krig og konflikt. Norge lover minst 1 milliard kroner for å beskytte noen av dem de neste tre årene.

Av NTB | 05.06.2023 13:59:15

Politikk: 468 millioner barn lever i dag i krigs- og konfliktområder, og dette er en økning på hele 28 prosent siden 2015, ifølge en ny rapport utarbeidet av Fredsforskningsinstituttet i Oslo (Prio) og Uppsala Data Program (UCDP).

Rapporten er laget på oppdrag fra Redd Barna og presenteres under en internasjonal konferanse i Oslo denne uka. Der er temaet beskyttelse av barn i væpnet konflikt.

Utsendinger fra en rekke land og organisasjoner er på plass under konferansen, som arrangeres av Norge i samarbeid med FNs barnefond (Unicef), Redd Barna og Den internasjonale Røde Kors-komiteen (ICRC).

– Dette er en av de største politiske og humanitære utfordringene i vår tid, men er likevel en av de mest forsømte, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap).

Hun lover at Norge de kommende tre årene vil bidra med minst 1 milliard kroner øremerket beskyttelse av barn som lever i krig og konflikt.

Ifølge FN-organisasjonen er minst 105.000 barn rekruttert av væpnede grupper i samme periode, over 32.500 barn er tatt til fange av krigførende parter og minst 16.000 barn er utsatt for seksuelle overgrep i krigs- og konfliktområder.

Dette er bare de dokumenterte tilfellene, det reelle tallet er trolig langt høyere, understreker Unicef. De minner også om at millioner av barn lever på flukt, mange av dem foreldreløse.

– Når alt kommer til alt så er all krig en krig mot barn, sier Unicefs leder Catherine Russell. Hun deltar på konferansen i Oslo.

– Det å bli eksponert for konflikt har katastrofale følger for barn som får livet endret. Vi vet hva som må gjøres for å beskytte barn mot krig, men verden gjør ikke nok, sier hun.

I Afrika lever rundt 183 millioner barn under slike forhold, og Vest- og Sentral-Afrika er den regionen hvor flest barn er rekruttert av væpnede grupper.

I Europa har antallet barn i krigssoner firedoblet seg fra 2 til 9 millioner siden Russlands invasjon av Ukraina.

– Utviklingen er skremmende og mangel på beskyttelse er livsfarlig, sier Redd Barnas generalsekretær Birgitte Lange.

– Mange av disse barna kjenner ikke til noe annet enn krig, men håper og drømmer om en trygg hverdag. Nå som verdens ledere samles til konferanse om dette i Oslo, forventer vi at myndigheter, givere og organisasjoner viser handlekraft og forplikter seg til å gjøre enda mer for å beskytte disse barna, sier hun.

– Det er viktig for oss med et godt og flerårig samarbeid med de humanitære organisasjonene og med andre land. Den afrikanske union er en viktig partner for oss, også når det gjelder å beskytte barn, sier hun.

– Norge skal fortsette kampen mot seksuell og kjønnsbasert vold, særlig der det rammer barn, understreker Huitfeldt.

Den er en mobilisering til handling, men også et eksempel på at pådriverarbeid nytter, mener Tvinnereim.

– Barn som har vært barnesoldater, kommer tilbake til det vanlige samfunnet. Skoler brukes ikke lenger som militærforlegninger og står dermed i mindre fare for angrep. Det er viktig at stater deler slike erfaringer med hverandre og tar med seg verktøy som fungerer, sier hun.

En fersk analyse utarbeidet av hjelpeorganisasjonen viser at en svært liten andel av humanitærhjelpen til konfliktområder går til beskyttelse av barn.

Under 1 prosent av den samlede humanitærhjelpen til konfliktsoner gikk i fjor til dette, mens det ifølge Redd Barna var behov for over 7 milliarder kroner mer til beskyttelsestiltak for barn i slike områder.

– Barn som må vokse opp under så ekstreme forhold risikerer å bli traumatiserte for livet, sier Lange.

– Det internasjonale samfunnet vet hvordan vi kan forebygge skade og støtte barn slik at de kan komme seg etter konflikt. Nå er det på tide å vise at vi kan, sier hun.

Minst 120.000 barn er drept eller lemlestet i kriger og konflikter i verden siden 2005, og det tilsvarer nesten 20 hver eneste dag, påpeker Unicef.

Rapporten som er utarbeidet for Redd Barna, viser at 39 prosent av alle barn i Midtøsten lever i områder med krig eller konflikt.

– Jeg er glad for at flere land og organisasjoner nå kommer med konkrete forpliktelser for å beskytte barn bedre. Barn er spesielt utsatte og sårbare for vold og overgrep i krig og konflikter, sier utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim (Sp).

Konferansen i Oslo er en del av oppfølgingen av det arbeidet Norge gjorde i FNs sikkerhetsråd i 2021 og 2022.

Redd Barna frykter likevel at fagre ord og løfter ikke vil bli fulgt opp med tilstrekkelig pengestøtte for å kunne gi barn i krigs- og konfliktområder den beskyttelse som trengs.

(©NTB)

Flere nyheter: